Results for "Kia Aroha"

Displaying Page 1 of 5

  1. Glossary

    Aotūroa light of day, nature Aroha compassion, empathy, love Atua gods, spiritual deities Awhi embrace Hapū sub tribe Hariru shake hands Hongi press noses Hui meeting Iwi tribe Kaiako teacher Kaiāwhina support staff Karakia to pray, prayer Kawa protocol Kaumātua older or elderly generation Kaupapa philosophy, purpose Kia rere te reo let the language flow Kōhanga reo whānau includes kaiako, kaiāwhina and whānau Korahi dimensions Kori tinana exercis...

    https://www.ero.govt.nz/publications/unearth-our-ancestral-treasures-so-that-we-may-prosper-2018/glossary/