Evaluation Indicators for Education Reviews in Te Aho Matua Kura Kaupapa Māori

cover Evaluation indicators in Te Aho Matua Kura Kaupapa Maori

Download the complete report

No print copy available.

Mihi

"Ko te kai a te rangatira ko te kōrero"

E aku rangatira, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou i roto i ngā āhuatanga o te wā. E tika ana kia mihi atu ki a rātou kua hoki ki tua o te arai. Haere hoki atu rā ki te kāinga tūturu ki reira koutou okioki ai, ki reira koutou tohutohu mai ki a mātou ngā waihotanga iho. Otirā , ko koutou te hunga wairua ki a koutou, ko tātou te hunga ora ki a tātou. He mihi nui tēnei ki ngā pou arahi katoa i para i te huarahi kia tutuki pai tēnei kaupapa, tēnei tukanga hou mē ngā kura kaupapa Māori Te Aho Matua, puta noa i Aotearoa.

He tukanga tuku mana ki te whānau.

He tukanga whai mana mē te whanau.

Ko te aro-nui o te tukanga nei kia tupu ora tonu o tātou kura puta noa, kia tūtuki ngā tino uaratanga o Te Aho Matua mē ō tātou uri whakatipu. No reira, mē tātou tēnei e hāpai, e tautoko, e whakatinana. Mauri ora!