He Anga hei Arotake, hei Aromātai hoki i Ngā Kura Kaupapa Māori Te Aho Matua

Karakia

E hua, e hua!

Nā te kukune te Pupuke

Nā te Pupuke te Hihiri

Nā te Hihiri te Mahara

Nā te Mahara te Hinengaro

Nā te Hinengaro te Manako

Nā te Manako te Wānanga

Nā te Wānanga te Mātauranga

E hua tō tina

E hua tō aro

Ka puta ki te whei ao,

Ki te ao mārama

Mauri ora!

Mihi

"Ko te kai a te rangatira ko te kōrero"

E aku rangatira, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou i roto i ngā āhuatanga o te wā. E tika ana kia mihi atu ki a rātou kua hoki ki tua o te ārai. Haere hoki atu rā ki te kāinga tūturu ki reira koutou okioki ai, ki reira koutou tohutohu mai ai ki a mātou ngā waihotanga iho. Otirā, ko koutou te hunga wairua ki a koutou, ko tātou te hunga ora ki a tātou. He mihi nui tēnei ki ngā pou ārahi katoa e para ana i te huarahi kia tutuki pai tēnei kaupapa, tēnei tukanga hou mā ngā kura kaupapa Māori Te Aho Matua, puta noa i Aotearoa.

He tukanga tuku mana ki te whānau.

He tukanga whai mana mā te whānau.

Ko te aronui o te tukanga nei kia tupu ora tonu ō tātou kura puta noa, kia tutuki ngā tino uaratanga o Te Aho Matua mā ō tātou uri whakatipu. Nō reira, mā tātou tēnei e hāpai, e tautoko, e whakatinana. Mauri ora!