English to Māori B

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B

background: kapapori
background: āhua
bad (of weather): katopō
balance: whāritetanga
balance (to): whakawhārite
balanced: whārite
balanced (more balanced): kia taurite ai
balancing the interests of: ki runga anō ki tā te ... e whakarite ai
barrel: kāho
barrier: aukati
barrier: ārai
barrier: tauārai
barriers: ngā aukati, nga ārai
based (is based on): ko te tumu o ..., ko ...
based (is based on): kua tauirahia mai ... i ...
based on: e hāngai ana
based on: he mea ahu mai i ...
based on: he mea hanga i runga i ...
based on the observed and assessed needs of: i runga i te āta titiro me te aro matawai i ngā hiahia o ...
basic: taketake
basic: tino
basic (essential): tino
basic (essential): waiwai
basic element in: tētahi o ngā tino tikanga e whāriki nei i ...
basic skills: pūkenga taketake
basis (as a basis): hei pūtake
basis (as a basis): hei papa mō ...
basis (as a basis): pūtake (hei pūtake)
basis (the basis of): te takenga mai o ...
bassinet: moenga piripoho
bathroom: kaumanga
be a part of: e uru ana ki ...
be redrafted: he ... anō
be welcome to: hanga pai ki
bedding: pānga moenga
bedding: pānga moenga
behaviour: ngā whanonga
being implemented: kei te whakamahia
beneficial to: ka whai kiko ki ...
benefit (to the benefit of): he huanga mō ...
benefit (to): he huanga mō ..
benefits from: he painga tō te ... mō ...
benefits from: painga (he painga tō te ... mō ...)
best: tino whaitake
best (in the best interest of): he tino painga mō ...
best (in the best interest of): hei tino painga anō hoki mō ...
best of ability: ki tērā ka taea
bicultural: kākano rua
bicultural heritage: kākanorua tuku iho
bio-technology: hangarau koiora
biology: mātauranga toiora
board of trustees training: mahi whakangungu i te poari
boisterous: totoa
boisterous: tarakaka
bold: niwha
both together: rāua tahi anō
brainstorm: ohia manomano
breadth: whānuitanga
bring together: whakahuihui
brochure: puka whakamōhio
budget: pūtea whakahaere
budget: toha pūtea
budget: pūrongo rato pūtea
budget: pūtea whakahaere
budget (annual): pūrongo rato pūtea
budget (to): tohatoha
budget for: whakatau i te pūtea mō ...
build on: hanga piki i runga i ...
build on: whakapiki atu i...
building warrant of fitness: te rēhita tikanga o ngā whare
builds on: he mea tipu mai
bulk funding: pūtea huatahi
bulk funding: pūtea huatahi
business: kaipakihi