English to Māori C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C

calculate: tātai
calculator: tātaitai
can be used anywhere: ka taea te whakahaere i whea ake nei
capable and confident: māia me te āheia
cardboard: puka mātotoru
cardboard: puka mātotoru
cards (picture cards): puka whakaahua
cards (picture cards): puka whakaahua
care: atawhai
care: manaakitanga
care (quality of): tautāwhi
care (quality): te tino kounga o te atawhai
care (to take care of): penapena
career: mahi pūmau
career: pūmau (mahi pūmau)
careful/cautious: matawhāiti
caregiver: kaitaurima
caring for buildings: tiaki i ngā whare
caring for grounds: taurima i te whenua
carried out: e kawea nei/ana
carried out: kua oti atu
case study: mātai take
cash: moni ukauka
cash flow: kapewhiti
casual (attenders): haere noa mai
category: wehenga
cater for: hei atawhai i ...
cater for: kia tika ki ...
cater for needs of: e tika ana mā ...
cater for the needs of: whakatutuki i ngā hiahia o ...
caused (this has caused some): nā tēnei ka āhua
central (central focus of): te tino arotahi o ...
central (is central to): e noho tūāpapa mai ana ki ...
central payroll provision: te pokapū whakarato rārangi utu
central payroll provision: pokapū whakaratō rārangi utu
centre:
centre: pokapū
centre: pokapū
centre:
centred (student): e arotau ana ki ngā ākonga
certainty (with certainty): i runga i te tūturutanga
chairperson: kaihautū
chairperson: manukura
challenge: aupiki
challenge; to challenge : mātātaki
challenged (are challenged to): e tohungia atu ana kia ...
challenged (be): werohia
challenging: e werohia ana ngā hinengaro
change: whakawhiti
change: whakarerekē
change: whakatinana hou
change (constant): nekeneke o te wā
change (undergo change): takahurihuri
change nappies: whakahou kope
changed people's lives: ngau i te noho o te tangata
changes: hurihanga
changes: panoni
changes: panoni
changes (the): ngā hurihuri noa
changing nature: āhua hurihuri
chart: tūtohi
charter: tūtohinga
check (to check): arowhai
checklist: rārangi arowhai
checkpoint: kaupeka matawai
checks (regular checks are required): me āta arowhai
chemistry: matū
child abuse: whakakino i te tamaiti
child centred: e arotau ana ki ngā tamariki
Children, Young Persons & their Families Service: Te Uehā Mātātahi o Aoteroa
Children, Young Persons and their Families Act: Ture mō ngā Tamariki ngā Taiohi me Ō Rātou Whānau
choice: kōwhiringa
choice (free choice): hei aru i ngā mahi e pai ana ki a rātou
choose (often): i ētahi wā kua kōwhiri noa iho
choose (to choose): tohu
chronic illness: mate mau tonu
Civil Defence: Ārai Mate Whawhati Tata
civil defence procedures: whakahaere ārai mate whawhati tata
clarify: whakahoro
classroom: akomanga
clause: tauāki
clean and hygienic: te noho mā me te noho paru kore
clear learning objectives: whāinga poto ako, mārama hoki
clear(ly): kehokeho
clearly set out: kei te mārama te takoto a ...
client: kiritaki
climbing equipment: pānga pikinga
climbing equipment: pānga pikinga
close community: iwi uri kotahi
close relationship: kōpūtanga
co-ordination: te haere kōtui o ngā mahi
coalition government: kāwanatanga haere kōtui
code of conduct: tikanga whanonga
code of ethics: tikanga whanonga pono
codes of conduct: ngā tikanga
codes of conduct for principal: ngā tikanga mō te tumuaki
cognitive skills: pūkenga ā-hinengaro
cognitive skills: pūkenga ā-hinengaro
colate: whakariterite
collage: mahi whakapiripiri
collect: hei hiki
collective (responsibilities): mahi-ā-rōpū
collective responsibilities: ngā pūnaha mahi mā te rōpū
collective responsibilities: pūnaha (ngā pūnaha mahi mā te rōpū)
collective(ly): rangapū
collectively: whakatōpū mai
comes from: e ahu mai ana i ...
comfortable: oranga ngākau
comfortable: āhuru
comfortable: hāneanea
comfortable: oranga ngākau
comfortable environment: te tau o te noho o ...
commendable (this is commendable): hei mihinga nui tēnei
commitment: ngākau nui
commitment: te kotahi o te whakaaro
commitment: whai
commitment: paihere
commitment: paihere
committed: e kotahi ana te whakaaro
committed: kei te ū ki ...
committed: kotahi o te whakaaro
committed to: kei te ū; kei te mau ki ...
commonly held: e mau whānui ana
commonly held: kei te kawe whānuitia
communicate: whitiwhiti
communication: mahi whitiwhiti kōrero
communication: tuku kōrero
communication: tuku kōrero whakamōhiohio
communication network: ngā hononga tuku kōrero
communication skills: pūkenga whitiwhiti whakaaro
communication skills: pūkenga whitiwhiti whakaaro
communication systems: huarahi tūhonohono
community: hapori
community partnership: te tū ngātahi i te iwi
community partnership goals: ngā whāinga mō te tū ngātahi i te iwi
competency: matatauranga
competency: kaiakatanga
competent: matatau
competent: mātau
competent: kaiaka
competitive: tātāwhāinga
competitive economy: ohanga whakataetae
competitive economy: ohanga whakataetae
complaint: amuamu
complex (adj): matatini
comply (do not comply with): kāore i te tutuki ki ...
comply with: kia rite ki tā te ... i ki ai
comply with: kia tutuki ... ki te ...
composite: hononga hiato
comprehensive: matawhānui
concept: ariā
concept: aroro
concern (several areas of concern): ētahi wāhi kei te raru
concerns: mea whakararu
concise: popoto
concise: popoto
conditions: whakakaupapatanga ā-mahi
conduct: whakataki
confidence: tū māia
confidence: māiatanga
confidence: ngākau titikaha
confident: anitu
confident: e tino whakapono ana
confident: tū pakari
confident: e āhei ana
confidential: muna
confirm: whakaū
confirm (attendance): whakaū i te taetae atu
conflict: tautohe
confusing, at a loss: pōkaikaha
connections: tātai hono
consensus (by consensus): e whakaaro whānuitia ana e ...
consensus (reach a consensus): kia kotahi ai te whakaaro
conserve: huripaku
considerable: nā te āta ...
considerable (... attention has been given to): kua āta whakaarohia ngā take e pā ana ki ...
consideration: manawa popore
consideration (is a prime consideration): e whakaaro nuitia ana
considered (still to be considered): kei te whakaarotia tonutia
consistency (ensure a greater need for ...): me whakaōrite
consistent: e ōrite ana
consistent: ōrite (e ōrite ana)
consistent (be consistent): me whakaōrite
consistent in: e mau pūmau ana ki ...
consistent in: pūmau (e mau pūmau ana ki ...)
constitution: kaupapa ture
construction: hangahanga
construction: taha hanga
construction (outdoor construction): pānga pikinga o waho
constructive: mārohirohi
constructive feedback: whakamōhio hanga pai
consult: kōrerorero whānui
consult: whakamōhio atu ki ...
consultancy: mahi mātanga
consultant: mātanga
consultation (in consultation with): me mātua whiriwhiri ki ...
consultation (with widespread ...): i runga i te kōrerorero whānui
consultation processes: ngā tikanga hui atu
consumer: hokohoko
contact: whakapā atu
contact persons: ngā tāngata hei whakapānga atu
contain (they contain ...): he ... tō konei
content: ngā marau
content: puku
content: puku
context: horopaki
contextual awareness: arokā horopaki
contingent liability: taunaha pā whakarere
continue learning throughout life: ako tūroa tonu
continue to: noho tonu
continuity: ukiuki
continuously: tonu
contract: kirimana
contractual obligations: ngā whakaaetanga
contrasting: tauaro
contravene: takahi
contribute to: he wāhi anō tō te ... ki ...
contribute to: toro atu ki
contribute to: whakapau kaha i roto i ...
contribute to: whai takoha atu ki ...
contributing (factors contributing to): ko ngā tino take e hui katoa nei ki ...
contribution (make a particular ... to): e tino whai wāhi ana ki ...
contribution/gift: koha
convey: tuku tika
cooperate: pāheko
cooperation: he mahi ngātahi i roto i te rangimārie
cooperative: paheko
coordinate: tuitui
cope with: tū pakari ai i roto i ...
cost effective: utu tōtika
costings: whakatau utu
courage: māia
course: kura
course: kauhou whakangungu
crayon: pene hinu rahi
crayon: pene hinu rahi
create: auaha
creative: wairua auaha
creative development: tipu o te wairua
creative flow: te rere o te wairua auaha
creative media: rauemi auaha
creatively (work creatively): whakaputa i tō rātou wairua auaha
creativity: auahatanga
credit (financial): tāwere
credits: hua
criteria: paearu
criteria: paearu
critical (discerning): aro haehae
critical awareness: kaikini
critical path: ara whai tikanga
critical thinking: whakaaro kaikini
critical(ly): whakawāwā
critically discern: aro haehae
crown entity: hinonga karauna
cultural background: tikanga-ā-iwi
cultural heritage: ahurea tuku iho
cultural learning: akoranga ahurea
cultural traditions: tikanga ahurea
culture: ahurea
curiosity: whakamatemate
current: kei te tū i tēnei wā
current: e tika ana ki tēnei rā
current (to the present time): mohoa
current assets: hua wātea
current liability: taunaha mohoa
current practices: ngā mahi o nāianei
currently: i nāianei
curriculum: marautanga
curriculum developments: whanaketanga marautanga
curriculum policies: ngā kaupapa here mō ia marautanga
curriculum review cycle: te katoa o te arotake i te marau whānui
curriculum statements: kaupapa here-ā-marau
custodial arrangements: whakatau tiaki
custody arrangements: whakatau tiaki tamariki
customer: kiritaki
cycle: kaupapa huri taiāwhiao
cycle (planning cycle): whakamahere huri taiāwhiao
CYPFS: Te Uehā Mātātahi o Aotearoa