English to Māori D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

D

daily plan: mahere ā-ia-rā
danger: pūmate
danger, hazard: pūmate
dangerous: makoako
data: hōtuku
database: puna kōrero
database: puna kōrero
date (to date something): whakarā
dated: me tuhi te rā, te marama me te tau
dated: me whakamau i te rā, i te marama, i te tau
deal with: whakaputa kōrero mō ...
deal with: whaihanga
deal with ... urgently: whakahau i ngā mahi
deal with (when dealing with): i a ... e whaihanga ana ki ...
decide: whakatau
decision: whakataunga
decision (before a final decision is reached): i mua i te whakataunga
decision making: whakatau i ngā mahi
decision making: whakatau kaupapa
decisions (make informed decisions): whakatau i runga i te mōhio
dedicated: ngākau nui
dedicated: whakaihi
deficiencies related to (there are significant ..): kei te hapa ngā wāhi e pā ana ki ...
deficit: tarepa
deficit: takarepa
define: tautuhi
define: tāutu
define (to): kia tino marama ki ...
degree of ability: mātau
delay: tōmuritanga
delegated (the responsibility of): kei ... te papa whakahaere
democratic society: porihanga popoti
democratic society: porihanga popoti
demographic: tatauranga iwi
demonstrate: whakaata
dependant: pararau
dependent: pararau
dependent upon: e herea ana ki ...
dependent; dependant: pararau
depending on the context: kei te āhua tonu o tōna horopaki
deposit (short term deposit): pūtea penapoto
depreciation: whakahekenga wāriu
deprive: e kore nei hoatu
describe (to): kōrero i te āhua
describe (to): whakaatu i te āhua
describes: e takoto ana i roto i ...
descriptor: (kōrero) kapikapi
design (a design); to design: hoahoa
design programmes: hoahoa hōtaka
designate: tautapa
designed in consultation with: he mea waihanga me te ...
desire: nako
desired: e wawatatia ana
detail (to): whakamārama taipitopito
details (of accidents): ngā wharanga
details (of sicknesses): ngā māuiuitanga
details how the school: mō te whakahaere a te kura i te ...
determined (need to be): me whakatau
determined (will need to be determined): me āta whakamārama
develop: ka piki
develop: me waihanga he ...
develop: whakarite
develop: whakatakoto
develop: whakawhanake (i roto i ...)
develop: whanake
develop: piki (ka piki)
develop (to develop): whakahiato
develop (will need to develop): me whakarite
develop an awareness: aro ki ...
develop an understanding: ka tupu te orotau
develop an understanding: orotau (ka tupu te orotau)
develop further: whakawhānui atu
develop potential: puāwai ngā pūmanawa
develop potential: puāwai ngā pūmanawa
develop self esteem: kiritau
develop strategies: whakarite rautaki
develop the capability: ka āhei ki ...
developed: e pakari ana
developed: pakari (e pakari ana)
developed (could be developed further): me whakawhanake atu anō
developed (have been developed): kua oti te whakahiato
developed (should be developed): me waihanga he ...
developed (still to be developed): kei te noho tārewa tonu
developed sound: kua pakari i ...
developed sound: kua tatū i ...
developed sound: pakari (kua pakari i ...)
developed systems: kua takoto i ... ngā huarahi
development: te tipu o ...
development: te whakapakari
development: te whakatinana
development: te whakatupu
development needs (cater for the): hei whakatuwhera i ngā hinengaro o ...
development plan: mahere whanake
developmental needs: te puāwaitanga o ...
developmental needs: te whakatipu mai i te mōhiotanga o ngā hinengaro o ...
developmental needs: puāwaitanga (te puāwaitanga o ...)
developmental needs of: kia puāwai te katoa o te (tamaiti)
developmental progress: haere whakamua ā-kōeketanga
developmentally appropriate: e tika/rite ana ki ngā kōeketanga o ngā ...
developmentally appropriate: tika-ā-whanaketanga
developments: whanaketanga
devised: kua oti
diagnose: tātari
diagnostic survey: tātari tiro whānui
diagram: hoahoa
diary: rātaka
different abilities and disabilities: he rerekē ō rātou kaha, kore kaha hoki
different age groups: reanga rerekē
different cultures: ahurea rerekē
different needs: kōeketanga
difficulties (to have difficulties): whai uauatanga
dignity: mana
dignity: ngākau rangatira
dimension: taha
diploma: pōkairua
diploma: pōkairua
direction (by direction of): i tohua e ...
directly resourced: pūtea huatahi mai i te Kāwanatanga
directly resourced: pūtea huatahi mai i te Kāwanatanga
disability: hauā
disability: kore kaha
disability (physical disabilities): hauātanga-ā-tinana
disadvantaged: whakatiki
disadvantaged by: kore rawa atu he kiko o ... ki ...
discipline (physical): whakatoatoa
discipline (punishment): arawhanonga/arowhanonga
discipline (study): whakamātau
discover: whakatōmene
discretion: matawhāitihanga
discriminate: whakapai kanohi
discrimination: whakapai kanohi
discriminatory: aukati
discuss (is discussed regularly): e whiriwhirihia tonutia ana
discuss (there is a need to discuss): me āta whiriwhiri e ...
discussed (have yet to be discussed): kei te noho tārewa tonu ngā korero whiriwhiri
discussed (should be discussed): me whiriwhiri i waenga i ...
discussions: whitiwhiti kōrero
discussions indicate: nā ngā kōrerorero ngātahi i whakaatu mai
disestablishment: whakakore
display in a prominent place: e kitea paitia atu ana
displayed (are displayed): e hora ana
displayed (are): kei te iri
disposable: ruke noa
disruptive: tauwhati
dissatisfaction: whakaahunga
distracted by: warea i ...
distraction: wareatanga
distribute information: pānui mōhiotanga
distribute information: pānui mōhiotanga
ditty: ruriruri
diverge: tīhoi
diverse sources: matatiki kanorau
diverse, diversity: tāupe/tāupetanga
divert: kaupare
document (to): whakapūkete
documented (well documented): e tuhia tikatia ana
documented (well documented): e āta mārama ana te takoto a ...
does not discriminate against: kia kaua e uru mai he kōrero aukati i te
draft (copy): tuhinga
drama: toi whakaari
draw in, contract: kaututu
draw parallels between: whakapaparua
drawn (have been drawn): te mutunga mai
draws on: he mea toro atu ki ...
drills: akoako
drug: tarukino
due (is due to): e ahu mai ana i ...