English to Māori I

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I

idea: ariā
idea (thought): huatau
identified (has been identified): kua tohungia
identified (has): kua kitea e ...
identified (to meet identified learning ..): kia hāngai ki ngā whāinga akoranga
identify: tāutohu
identify: tāutu
identify (clearly identify): e mārama ana te kitea atu e ...
identify (clearly identify): e āta mārama ana ngā (pūnaha) tāutu i ...
identity: tuakiri
ignorance: mākuare
ill treat: mahi kino ki ...
ill treatment: tiaki kino
imagination: pohewatanga
imagination: āhua pohewa
imagination: pohewatanga
imagine: pohewa
imagine: pohewa
immediately: tonu atu
immobilisation: tāmi
immunisation: whakatō kano ārai mate
impact: whakapānga
impact: pāpātanga
impact negatively: pā tōraro
impact negatively: pā tōraro
impairment (hearing impairment): te korenga e rongo tika
impairment (visual impairment): te korenga e kite
impart to: whakatō ki roto i ...
impartial: tōkeke
impartial: i runga i te tōkeketanga
impartiality: tōkeketanga
implement: whakamahi
implement: whakatakoto
implement: whakatinana
implement successfully: whakatinana arutauhia
implemented: kei te whakamahia
implications: ngā take e whai pānga atu ana
implications: whakahīrautanga
importance: te tino whai take
importance of: te mana ...
important: he (tino) take tō te ... mō ...
important: whai tikanga
important (be an important part of): he wāhi nui tō ...
important (be important that): e whai tikanga ana me ...
important (to be): e whai (tino) take ana ki ...
impromptu trips: ngā hāereere noa iho
improve: whakapaipai
improve: tārai/tārei
improved (could be improved): ka taea te whakapai atu
improved (could be improved): me whakapai ake
in accordance with: e ōrite ana ki ...
in accordance with: ōrite (e ōrite ana ki ...)
in addition to: hei tāpiri atu ki ...
in case of: kei tūpono ki ...
in consultation with: me mātua whiriwhiri ki ...
in particular: tōna tino tikanga
in particular: ina koa
in place: kua takoto
in place (be): kua tatū
in place (systems are in place): kua whakaritea he pūnaha
in the best interests of: painga (hei tino painga anō hoki mō ...)
in these areas: i ēnei wāhanga o ngā mahi
in this way: mā konei e ... ai
inattentive: whakariuka
incentive: manawarū
inclement: katopō
incline: auroro
include: uru ki roto ...
include: urutomo
include (this will include): ka whakaurutia atu ki konei
include (to): kia hono atu ai ... ki ...
include (which include): me te kitea i roto i ēnei
included (should be included in): ko te tikanga me whai wāhi atu
including: hui atu hoki ki ...
including: te tae atu hoki ki ...
income: ngā whiwhinga pūtea
income: ngā moni hua mai
incorporate: kōkuhu atu
incorporate: komokomo
incorporate: kei te whakahuihuitia e ...
incorporate: uru atu (ki ...)
incorporate (to): whakauru
incorporate Maori language in: te rumaki ki te reo Māori, ā hui atu ki ...
incorporating: me te hui atu i ngā ...
increase: whakapiki i ...
independence: pararau kore
independence; self reliant: pararau kore
independent (be): kia tū motuhake
independent (independent learning habits): te ako takitahi i roto i a rātou
independently (work independently): mahi motuhake
independently (work independently): mahi takitahi
indicate: tohu
indicate: whakaatu (mai)
indirect: tāhapa
individual: tangata takitahi
individual: kia takitahi ngā ...
individual (responsibilities): mahi ā-ia tangata
individual responsibilities: ngā pūnaha mahi mā ia tangata
individual responsibilities: pūnaha (ngā pūnaha mahi mā ia tangata)
individually: takitahi mai
individually and collectively: i roto i te takitahi me te ngātahi
industrial: ahuwhenua
industry: ahumahi
industry sector: rāngai ahumahi
Industry Training Organisation: Whakahaere Whakangungu Ahumahi
infant (can walk): kōhungahunga
infant (carried): piripoho
infant (carried): piripoho
infectious diseases: mate mau noa
influence: poapoatanga
influence: e whai wāhi ana ki ...
influence: awe
influence: kawekawe
influence (n): poapoatanga
influence (to influence): poipoi
informal: ōpaki
informal: hāramuramu
informal: kokau noa
informal: ōpaki
informally (operates informally): kei te whakahaere ōpakihia
informant: kaiwhāki
information: mōhiohio
information (provide information on): kei roto ngā mōhiohio e pā ana ki ...
information retrieval: tīpoka mōhiohio
information skills: pūkenga mōhiohio
information skills: pūkenga mōhiohio
information technology: hangarau mōhiohio
informative: whakamōhiohio
informed: i runga i te mōhio
informed: mōhiohio
informed (make informed judgement): whakawāwā i runga i te mōhio
infusion (the infusion of): te raranga haeretanga o
ingenuity: ngā parapara
initiate: kōkiri
initiate: whakarite
initiated by: i hua ake i ...
initiative: kamakama
initiative: kōkiri
initiative (individual): tūtere
initiative (to take the initiative): whakaauaha i ā rātou ake mahi
injured: whara
innovation: panoni hou
innovation: auahatanga
innovation: panoni hou
innovative: auaha
innovative: taketake
input: kōkuhunga
inquiry: uiui
insecurity: tītengitanga
insert:
inspection: tirotirohanga
inspection (regular inspection of): aro turuki i ...
install: whakamau
install: whakatakoto
instance (for instance): ina koa
instead of: tē .... ai i ...
integral part of: he tino take tō te ...
integrate: te hono haere i ...
integrate (to integrate): kōmitimiti
integrate (to integrate): te raranga haere i ...
integrated approach: huarahi kōmitimiti
intellectual property right: mōtika whakairoiro hinengaro
intellectual skills: pūkenga ā-matatauranga
intellectual skills: pūkenga ā-matatauranga
intent (statement of intent): tauāki whakapuaki i ngā whakamaunga atu
intention: koronga
interact naturally: he pai noa iho te whakaputa kōrero
interact naturally: pai (he pai noa iho te whakaputa kōrero)
interact positively: te pai o te mahi ngātahi a ...
interact positively: pai (te pai o te mahi ngātahi a ...)
interaction: taunekeneke
interaction (informal interaction): i ngā wā kōrerorero noa iho
interactive: pāhekoheko
interactive multimedia: pāpāho pāhekoheko
interest (financial): hua moni
interest (have an interest in): e whai takenga atu ana
interest (in the best interest of): he tino painga mō
interest (keen interest): kaingākau maioha
interest (s): whakaihiihi
interest (to): e whai ihiihi ana
interest is maintained: kei te werohia ngā hinengaro kia pūmau
interesting: pārekareka
interesting: pārekareka
interests: takenga
interests: whai takenga
interests (in the best interests of): hei tino painga anō hoki mō ...
interim: mō tēnei wā
internalised: kua pūmau i roto i te whatumānawa
internalised: pūmau (kua pūmau i roto i te whatumānawa)
international: ao whānui
interpersonal: whakahoahoa
interpersonal skills: toi tangata
interpret(ation): whakamāori
interrelated: he mea tūhonohono
interruption (without interruption from): kāore he whakapōreareatanga mai i ...
introduced (being introduced): e āta whakauru haeretia ana ki ...
invention: tenenga
inventory: rārangi taonga
investigate: whakatewhatewha
investigation: tirotirohanga
invited (are invited to): e tonohia ana
invited (should be invited to): me tono atu ... kia ...
involve (which will): ā; ki roto i tēnei me whakauru
involvement: te āta mahi
involvement (active involvement of): nā te nui o te whai wāhi atu a ...
involvement (need for greater involvement): te hiahia kia nui ake te whai wāhi mai o
involves: ka whakamahia
involving : he wāhi ... kei reira
irrespective of: hāunga
irrespective of race: hāunga nō tēhea iwi
is central to: e noho tūāpapa mai ana ki ...
isolate: tūhāhā
isolated: taratahi
isolated: tārake
issue: take
issues (there are some issues): arā atu ētahi take
it ...: koia e ... ana
it acknowledges also: koia anō e aro ana ki ...
it establishes: koia e whakpūmau ana
it will: mā tēnei e ... ai
item bank: huinga moka