English to Māori K

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

K

keen: kaikā
keen: ārita
keen interest: kaingākai maioha
keeping (in keeping with): kia rite ai ki ...
kept (are kept): e puritia ana
kept (are kept): puritia (e puritia ana)
kept (well kept): kei te pai te takoto o ...
key (the key to): te tino huarahi
key point: whano
knowledge: ngā mōhio
Kohanga Reo guidelines for whānau workers: Ngā Aratohu a te Kōhanga Reo mō ngā kaimahi whānau
Kohanga Reo Trust Incorporated: Peka (te Poari Matua o Te Kōhanga Reo)