English to Māori O

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

O

objective: paetae
older: pakeke (ngā mea pakeke o ngā tamariki)
once finished: oti kau
open ended questions: pātai hei whakaaro tonu
origin: pūnga
outcome: putanga
outcome, solution: otinga
outdoor construction: pānga pikinga o waho