English to Māori R

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R

range ( a range of): ngā ... maha
range (a range of): te whānuitanga o ngā ...
range (a wider range is needed): me whakarahi ake
range (a wider range of): ngā āhua ... katoa
range (wider range of): te nuinga atu o ...
range of activities: he rārangi mahi whānui
range of activities: ngā mahi whānui nei
rapid (changing): huri tere tonu
rārangi taonga: haumi
rarely: he āhua kore nei te ...nga
rarely seen: he āhua kore nei te kitenga
rather than: ehara i te ...
ratify: tautoko
ratio: owehenga
ratio: owehenga
readiness to deliver: te āheinga ki te whakapuaki
reading: pānui pukapuka
reading: pānui pukapuka
reading difficulties: ngā uauatanga e pā ana ki te pānui
reading recovery: whakaara ake i ngā tikanga pānui kōrero
realistic: e taea
realistic: ka taea
realistic: e whai take ana
realistic: whai kiko
rearrange: whakatau kē
reason (to reason): whakaaro hakune
receive: hopu tika
recent: o mua tata ake nei
recent: o mua tata ake nei
recent changes: hurihanga hou
recent years: o nākuanei
recent years: o nākuanei
recognisable: mārama ana te kitea atu
recognise: e aro ana ... ki ...
recognise: whakaae
recognise: whakapūmau
recognise: āhukahuka
recognising (specifically): hui atu ki ngā āhuatanga ki ...
recommend: tūtohu
recommendation: tūtohutanga
recommendation: tohutohu
recommendation: whakatau
recommendations: ko ngā whakatau
recommended: ko te whakatau me ...
reconcile: whakatairite
reconciliation: whakatairite
record (school): pūkete
record (school): pūkete
record (to record): tuhi tahi
record keeping: pupuri mauhanga
record keeping: pupuri mauhanga
records are kept of: kei ngā mauhanga ngā ...
records held: ngā mauhanga
recycle: tukurua
redefine: tautuhi
redrafted (be): he ... anō
reels: wira papa
reference: tohutoro
reference (as a reference): hei tohutoro ki ...
refine: whakatōtika
refine: whakamahine
refine: tōrire
reflect: e kitea atu ana (i roto)
reflect: e whakaahua ana
reflect: whakaata
reflection (though): whakahuritao
reflective(ly): huritao
reform: tapitanga
reform (to reform): waihanga hou
reform (to reform): tapi
reform (to reform): whakahou
refreshment: paramanawa
refreshment, snack: paramanawa
regarded (be regarded as): ka noho tonu ... hei ...
regular: ia wā, ia wā
regular: te putuputu o ...
regular: tonu
regular: putuputu (te putuputu o ...)
reinforce: taunaki
reinforce: whakaū
relate: whakapāpā
relate more to: whakaōrite
relate positively to one another: e whakawhanaunga ana ki a rātou
related: kōpūtahi
related to: e pā tahi ana ki ...
relating to: e pā ana ki ...
relating to: pā (e pā ana ki ...)
relation to: te pānga atu ki ...
relation to: pānga (te pānga atu ki ...)
relationship: whakawhanaunga
relationship (has established a good working ...): kua tau te whakahaere o ngā mahi
relationships: here whanaungatanga
relationships: te whanaungatanga
relationships (have close relationships with): whai pānga tata ki ...
relationships of ... to: whakapāpā o ... ki ...
relaxation: pārore
relaxation: whakatā
relaxation: pārore
relaxed: pāroherohe
relaxed: kua tau te mauri
relaxed: pāroherohe
relaxed learning environment: taiao akoranga pāroherohe
relaxing: whakangohe
relevance: hāngaitanga
relevance (has relevance to): he wāhi tō te ... ki ...
relevant: whai pānga
relevant: e hāngai ana ki ...
relevant (be relevant to): whai pānga ki ...
relevant (especially relevant): e tino whai wāhi ana
reliable: whai kiko
reliever: kairīwhi
relieving: whakakapi
removal: whakakore
remove (be removed): me whakakore atu
reorganisation: tātaitanga hou
repair (in good repair): he whakapaipai tonu
repair and maintenance: whakapaipai
repetitive: hokihoki
replace (be replaced): whakawhiwhi anō ki ngā mea hou
report on: whakaputa pūrongo
report to: whakatakoto pūrongo ki
report to (make known to): whakamōhio atu ki te ...
reporting: te whakatakoto pūrongo
reporting (formal): kei te whakatakoto ōkawahia ngā pūrongo
request: inoi atu
require (urgent) attention: me whakatikatikahia
required: e hiahiatia ana kia mau
required (action is required in): me whakatutuki ngā mahi e pā ana ki ...
required (is required): ko te mea nui i nāianei he āta ...
required (procedures): manatūnga whakaritenga-ā-ture
required to follow: hei mātua whai mā ...
requirement: pīrangi
requirement: pīrangi
requirement: te mea e hiahiatia ana e ...
requirement: tono
requirement: whakaritenga/āhuatanga
requirements: tikanga
requirements (licence requirements): tā te raihana i whakarite ai
requirements (meets requirements): e tika ana
requirements (most of the): te nuinga o ngā whakarite
requirements for terms, holidays: nga wāhanga mahi, nga wāhanga whakatā
resolute: niwha
resourced (directly resourced): pūtea huatahi mai i te Kāwanatanga
resourceful: rauhanga
resources: matatiki
respect: (ngākau) whakaute
respect (to): uara
respect for: kauanuanu ki ...
respect for: kauanuanu ki ...
respect for: mataara ki ...
respect the dignity of: whakanui i te mana o ...
respond: urupare
respond well to: e kaha ana te aro atu a ... ki ...
responsibilities: haepapatanga
responsibilities: whakataunga mahi
responsibilities (his or her specific ...): ki ngā mahi kua whakataungia māna ake
responsibility: mana whakatika/whakahaere
responsibility: haepapa
responsibility: te mana whakahaere
responsibility (areas of): ngā wāhanga mahi mā ia tangata
responsibility (for decisions): te mana (whakatau)
responsibility (has the responsibility for): kei a ... te papa whakahaere
responsibility (it is the responsibility of): ka riro mā ... e ...
responsibility (the responsibility of): te wāhi ki ...
responsibility for one's own learning: tōna haepapa mō tōna ako
responsible: haepapa
responsible (is responsible for): kei a ... te mana ...
responsible for: ka riro mā te ... e ...
responsible for: kei te ... te mana ...
responsible for the decisions: kei a rātou te tikanga whakatau
restless: whakariuka
restrained (should be restrained): kia tika ai te whītiki
restrict: kati
restrict (this restricts): he aukati tēnei
restricted (be): urukati(a)
restricted (is restricted): ka uaua
restrictive (this is restrictive for): hei uauatanga tēnei mā ...
restructure: whakatinana hou
result: haumēuiui
result (as a result): ko te mutunga mai, ko ...
result areas: wāhi hua
result in: kia taea ai ... te whakatutuki
resulted from: i takea mai i ...
resulted in (this has resulted in): ko te mutunga mai, kua ...
resulting in: ko te mutunga mai, ko ...
results (=decisions): whakatau
retention: whakaū
retrieve: tiki
revival: haumanutanga
revive: haumanu
right (has the right to): kei ... te mana ...
right of access: tukuna atu kia pā mai ki
rights: mana motika
rights: ngā whai mana
risk: te noho mōrea o te āhua o ...
risk: tūpono
risk (at risk): kei te āwangawangatia
risk management: aro matawai i ngā pōraru
risks: tāpokopokotanga
role: tūranga
role:
role modelling: whakatauiratanga whanonga
role models: ngā āhuatanga katoa hei whakatauiratanga atu ki ...
role of BOT member: te tū o te kaitiaki
role of governance: te mana o te poari kaiwhakahaere
role of management: te mana o te tumuaki
role play: whakatau
roles: tūmahi
roll numbers: te maha o ngā tamariki
rostered: kua whakarārangitia ngā ingoa mō ...
rosters with allocated duties: ngā rārangi ingoa e piri ana ki ngā mahi kua whakaritea
rote learn: ako tāruarua
routines: whakaritenga
routines (establish routines for): whakatūturu i ngā kawa mō ...
run smoothly: rere rōnaki
running records: pūkete whai haere
running records: pūkete whai haere