English to Māori U

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

U

uncertainty: ngā āhuatanga pāhekeheke (o te wā)
uncertainty: pāhekeheke (ngā āhuatanga pāhekeheke (o te wā))
under the terms of: e ai ki ...
undergo change: takahurihuri
underlying: e whāriki ana
underpin: hei pou here mō ...
underpin: pou (hei pou here mō ...)
understand: mārama ki ...
understand: orotau ... ki ...
understand: orotau ... ki ...
understanding: aweko
understanding: mārama
understanding (have a good ... of): e mohio mārama ana ki ...
undertake continuing study: whakamātau puta noa
undertake study: whakamātau
undertaking: hinonga
undertakings (legal obligations and undertakings): whakaaetanga-ā-ture, whakaritenga hoki
uneven: pāhiwihiwi
uneven: pāhiwihiwi
unique: ritenga kore
unique position: tūnga ahurei
uniqueness: ahurei
unit of learning: aronui
unit standard: paerewa
unit standard: paerewa
units of learning: wehenga akoranga
unless (unless that person has): me whiwhi rā anō taua tangata i ...
unruly: totoa
untidy: pōrohe
untidy: pōrohe
until: kia ... rā anō
up-to-date: tika tonu ki te rā
update: whakahou
update: whakatikatika
update (continual update): whakahou tonu ngā āhuatanga e pā ana
update (for updating): hei whakatikatika
upgrade: mahi whakapaipai
upgrading: whakapai
urgently require: me mātua whakarite e ...
use (for use in): hei whakamahi ki roto i ...
use (to use): whakapau
use (use these as a): me tango mai ēnei hei ...
use (verb and noun): whakamahi
used (well used): e mahia tonutia ana
useful: whai hua
user friendly: māmā o te āhua ki te kiritaki