English to Māori W

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

W

walking distance (within): he tata noa iho te hīkoitanga i ... ki ...
warmth: whakamahana
warrant (building warrant of fitness): te rēhita tikanga o ngā whare
water play: tākaro tīehuehu wai
ways: huanui
ways in which: te āhua
ways in which: ki ngā āhua mā reira
ways of ensuring: huarahi kia mōhiotia ai
weakness: ngoikore
weekly plan: mahere ā-wiki
welfare: taurima o
welfare: atawhaitanga
well documented: e āta mārama ana te takoto a ...
well documented: e tuhia tikatia ana
well kept: kei te pai te takoto o ..
well kept: pai (kei te pai te takoto o ...)
well maintained: pai te tiaki i ...
well maintained: kei te pai te tiaki i ...
well maintained: e mārama ana te takoto o ...
well maintained: pai (kei te pai te tiaki i ...)
well maintained: pai te tiaki i ...
well managed: kei te whakahaere tikatia
well managed: kei te tōtika te whakahaere
well used: e whakamahia tonutia ana
well used: e mahia tonutia ana
well-being: painga
well-being: oranga
well-being: oranga
well-being, worth: painga
well-informed (kept well-informed): e tukuna tonutuia ana ngā mohiohio ki..
wherever there is: i ngā wāhi kei reira
which can: mā konei ... e ... ai
which has: nāna nei i ...
which have: nā konei i ...
which will: e ... ai
which will enable: mā konei ... e āhei ai ki ...
wide range: whānuitanga
wider community: hapori whānui
widespread: tukupū/tukipū
will need to: hei mātua ... mā ...
will need to acquire: hei mātua tiki mā ...
with each other: i waenga i a rātou anō hoki tēnā ki tēnā
with the (assistance) of: i runga i te (āwhina) o ...
with the exception of: ahakoa te aronga kētanga o ...
with the result that: ko te mutunga mai, ko ...
withdraw (from a place): whakatahi
without (the knowledge of): me te kore mōhio o ...
without interruption: oti atu
without interruption: oti atu
without interruption from: kāore he whakapōreareatanga mai i ...
without purpose: karore
work (each student) at his own rate: ko tōna kaha e taea ai tā ia ākonga e mahi ai
work collectively: paheko
work creatively: whakaputa i tō rātou wairua auaha
work environment: taiao mahinga
work force: ngā ohu mahi
work force: ohu (ngā ohu mahi)
work independently: mahi motuhake
work individually: mahi takitahi
working alongside: te mahi ngātahi ki ...
working alongside: te mahi ngātahi i te taha o ...
working very hard: e pau ana ngā kaha
working very hard: pau (e pau ana ngā kaha)
worth: painga
worthwhile: whai take
would be helpful: pai (ka pai hoki kia whakaritea)
written language: korero-ā-tuhi