Māori to English A

A E I O U H K M N P R T W NG WH

A

a te kāwanatanga: official
a te kāwanatanga: official
ā tōna wā: term (in the longer term)
ā, mate noa: lifelong
ā, taihoa ake nei ka ...: shortly
ā; ki roto i tēnei me whakauru: involve (which will)
ahakoa anō: however
ahakoa te aronga kētanga o ...: with the exception of
ahakoa tērā: however
āhei: enable
āhei (e āhei ana): confident
āhei (kia āhei ai ... ki te ...): allow
āhei (kia āhei ai ... tonu ai ...): ensure ... keep on
āhei (kia āhei ai rātou ki te haere): be able to attend
āhei (kia āhei ai): ensure that
āheia: confident
āheinga: ability
ahoaho: space; spacial
ahotea: stress
ahotea tino nui: stressful
ahu: shape
ahu (e ahu mai ana i): comes from; is due to
ahu (he mea ahu mai): based on
ahu whakamua hiranga: significant progress
āhua: sufficiently
āhua: background
āhua: factor; nature; aspect
āhua (he āhua hangore tō te ...): provides flexibility
āhua (he āhua kore nei te ...ngā ...): rarely, seldom
āhua (kei te āhua tonu o tōna horopaki): depending on the context
āhua (ki ngā āhua mā reira): ways in which
āhua (ngā āhua ... katoa ...): range (a wider range of)
āhua (pai): attribute
āhua (te āhua ako): a range of teaching practices
āhua (te āhua o ...): techniques of
āhua (te āhua o te tū-ā-tangata): sense of pride
āhua (te āhua): ways in which
āhua hauā: special (learning) needs
āhua hurihuri: changing nature
āhua māmā: simple format
āhua noho: lifestyle
āhua o ngā whakaaro: attitudes
āhua papanga: junk materials
āhua pāpori: social background
āhua pohewa: imagination
āhua reka: find satisfaction
āhua rerenga kōrero: structures (language structures)
āhua whakaaro: attitude
āhua whakatakoto: format (a format)
ahuahu: shapes
ahuahu: to shape
ahuahu (he mea ahuahu): shaped
āhuareka: aesthetic
āhuatanga: situation
āhuatanga (ngā āhuatanga i waenganui i): relationships
āhuatanga (ngā āhuatanga pāhekeheke (o te wā)): uncertainty
āhuatanga (whakamārama i ngā āhuatanga e hāngai ana): scene setting
āhuatanga ako: learning opportunities
āhuatanga mahi: participation
āhuatanga mahi: employment conditions
āhuatanga ohanga: economic conditions
āhuatanga oherere: emergencies
āhuatanga pai: positive features
āhuatanga pāpori: social conditions
āhukahuka: acknowledge; recognise
ahumahi: industry
ahumāra: horticulture
ahunga: trend
ahuoneone: agriculture
ahupūngao: physics
ahurea: culture
ahurea (manawa nui te whitiwhiti ahurea): enrich culturally
ahurea rerekē: different cultures
ahurea tuku iho: cultural heritage
ahurei: uniqueness
āhuru: comfortable
ahuwhānui: to generalise
ahuwhenua: industrial
ai (e ai ki ...): under the terms of
āinga: forces
aki-ā-hoa: peer pressure
ako (te ako reo tuarua): second language learning
ako i waho i te akomanga: outdoor education
ako i waho i te akomanga: outdoor education
ako mō ake tonu: lifelong learning
ako tāruarua: rote learn
ako tūroa tonu: lifelong learning
akoako: drills; to practise
akoako (ki): experiment (with)
akoako rerenga ahi: fire drills
akoako rū whenua: earthquake drills
akomanga: classroom
ākonga: students
ākonga (ngā ākonga pērā i ngā tamariki hauā): special needs (children)
akoranga: schooling
akoranga: learning; learning opportunities
akoranga ahurea: cultural learning
akuaku: scrape out, cleanse
akuaku (tikanga akuaku): hygiene
amuamu: complaint; to complain
amuamu (ngā amuamu): complaints
anga: framework, structure
anga atu ki ngā mātātaki: face challenges
anga pāpori: social structure
angawā: timeframe
angitu: success
anitu: confident
ao tere panoni: world of rapid change
ao tuku mahi: labour market
ao whānui: international
ara: approach (an approach)
arā atu ētahi take: issues (there are some issues)
arā hoki ētahi: a number of
ara pereki: paving
ārai: to protect
ārai: barrier
ārai (hei ārai atu i): prevent (safeguard against)
ārai (te ārai i ... i ...): protection of
ārai i te aituā: safety
Ārai Mate Whawhati Tata: civil defence
aratohu: guideline
Aratohu (Ngā Aratohu a te Kōhanga Reo): Kohanga Reo guidelines
Aratohu (Ngā Aratohu mō Ngā Kaimahi Whānau): Guidelines for Whānau Workers
arawhanonga: discipline (punishment)
ariā: concept; idea; theory
āria: atmosphere
ariā (ngā ariā kua tuarihia): shared ideas
ariā whakamahuki: theory
ārita: eager; keen
aro: acknowledge
aro (e aro ana ... ki ...): take account of; recognise
aro (koia anō e aro ana ki ...): it acknowledges also
aro haehae: appraise; critically discern
aro haehae: critical (discerning)
aro ki ...: develop an awareness
aro mātai: evaluate; evaluation
aro matawai: assessment
aro matawai whaiaro: self assessment
aro matawai-ā-kura: school-based assessment
aro turuki: monitor
aro turuki i ...: inspection (regular inspection of)
aroha ana ngā āhua: poor condition
ārohi: examine
arokā: awareness
arokā horopaki: contextual awareness
aronga (ahakoa te aronga kētanga o ...): with the exception of
aronga ki ...: attention to
aronganui: emotion
aronui: unit of learning
aronui ki ...: sensitive to
aropā: peer
arorau: logical
aroro: concept
arotahi ... ki ...: to emphasise
arotahi whakamua: long term (focus)
arotake (Te Mana Arotake): Audit Office
arotake i ngā mahi a ngā kaiwhakaako/kaimahi: staff appraisal
arotake manatū: effectiveness review
arotake-ā-tau: annual review
arotau (e arotau ana ki ngā ākonga): student centred
arotau (e arotau ana ki ngā tamariki): child centred
arotau (whakaaro arotau): logic
arowhai: check (to check)
arowhai (me āta arowhai): regular checks are required
arowhanonga: discipline (punishment)
aru (e aru ana kia ū): seek to ensure
aru (hei aru i ngā mahi e pai ana ki a rātou): free choice
aru koretau: failure
aruaru: to approach; to tackle; to undertake
arutau: succeed
āta (e āta mārama ana ngā (pūnaha) tāutu i ...): identify (clearly identify)
āta (e āta mārama ana te takoto a ...): well documented
āta (he mea āta haere): gradual
āta (me āta whakarite): should be arranged (planned)
āta (me āta whiriwhiri e ...): there is a need to discuss
āta (nā te āta): considerable ...
āta wewehe: to separate
atawhai: care
atawhai (hei atawhai i ...): cater for
atawhaitanga: welfare
au: medium
auaha: create; innovative
auaha tauaro: symmetry
auahatanga: innovation
auahatanga: creativity
aukati (kia kaua e uru mai he kōrero aukati i te ...): does not discriminate against
aukati (te aukati ngā mahi poka noa ki ngā whare): security of buildings
aukati (te kore e aukati i te tangata): non-sexism and non-racism
aupiki: challenge
auraki: mainstream
auroro: incline
awe (kei tua i te awe māpara): the future
aweko: understanding
āwhina (e āwhina ā-puteatia ana): financial support is available to
āwhina (i te kaupapa): to enhance (the performance)