Māori to English I

A E I O U H K M N P R T W NG WH

I

i āta maheretia: planned
i ēnei wāhanga o ngā mahi: in these areas
i ētahi wā kua kōwhiri noa iho: choose (often)
i ia wā, i ia wā: gradually
i kitea atu: evidence (there was evidence that)
i mua i te whakataunga: before a final decision is reached
i nāianei: currently
i ngā wā ake nei: anytime, on any occasion
i ngā wā kōrerorero noa iho: informal interaction
i ngā wāhi kei reira: wherever there is
i roto i ngā āhuatanga tika: in appropriate ways
i roto i ngā tau whakaheke: throughout life
i roto i te takitahi me te ngātahi: individually and collectively
i roto i te tāupetanga o ...: in a variety of
i runga anō i tō rātou māramatanga: levels of development
i runga anō i tō rātou pakeke: of various age groups
i runga i te (āwhina) o ...: with the (assistance) of
i runga i te kōrerorero whānui: with consultation widespread
i runga i te mōhio: informed
i te haere o te wā: over time
i te wā e tika ana: appropriate (where appropriate)
i te wā huinga: during the session
i te whānuitanga o ...: extent (the extent to which)
i tohua e ...: by direction of
i tua atu i ēnei: at the same time
i tua atu i te Kāwanatanga: private (not government)
i waenga i a rātou anō hoki tēnā ki tēnā: with each other
i waenga i te ... te ...: in a ... setting
i whai wāhi atu: available
i whakapūmautia e ...: established
i whakawhāiti ki te ...: share (have shared in)
ia: trend
ia (i ia wā, i ia wā): gradually
ia wā: periodically
ia wā, ia wā: from time to time; regular
iahiko: electronic
ihiihi (e whai ihiihi ana): interest (to)
ikeike: higher
ina koa: for instance, in particular
ine: measure
inenga: measurement
information; informed: well-informed (kept well-informed)
inoi atu: request
inonoti: harassment
ira: gender
ira (te ira tangata): gender composition
iri (kei te iri): displayed (are)
iti (te iti o ngā whakaritenga): minimum requirements
itinga (te itinga o ...): minimum
iwi uri kotahi: close community