Māori to English O

A E I O U H K M N P R T W NG WH

O

o mua tata ake nei: recent
o muri mai: further
o nāianei: present
o nākuanei: recent years
o tōna rohe: local
ohanga: economy
ohanga whakataetae: ohanga whakataetae
ohaoha: economics
ohaoha kāinga: home economics
oho tata: emergency
ohorere (ngā wā āhuatanga ohorere): emergency (times of emergency)
ohu (ngā ohu mahi): work force
ōkawa: formal
ōpaki: informal
oranga: well-being
oranga (ki ō rātou ake oranga ngākau): to their satisfaction
oranga (mahi whai oranga): trade
oranga ngākau: comfortable
oranga ngākau: satisfaction
ōrau: percentage
ōrite (e ōrite ana ki ...): in accordance with
ōrite (e ōrite ana): consistent
ōrite (kia ōrite atu ai ki ...): meet (to meet)
ōrite (kia ōrite ki ērā o ...): equally with
ōrite (kia ōrite ngā āhuatanga ako): equal learning opportunities
ōrite (whakawhiwhi ōrite): equity
oro: sound
orotau ... ki ...: understand
orotau (ka tupu te orotau): develop an understanding
oti atu: without interruption
oti kau: once finished
otinga: outcome, solution
otinga (ngā otinga tātari): audit findings
owehenga: ratio