Māori to English R

A E I O U H K M N P R T W NG WH

R

rā (mō ngā rā kei te heke mai): further; long term
rahi (ka rahi rawa atu ngā ... i ...): enhance
rahinga (te rahinga o ...): maximum
rahinga (te rahinga ōrau): high percentage
raihana-ā-noho: licence to occupy
raihana-ā-wā: sessional licence
raimatia (kua raimatia): paved
rangahau-ā-tatau: quantitative research
rāngai: sector
rāngai ahumahi: industry sector
rangapū: collective(ly)
rangatiratanga (tino rangatiratanga): educational well-being
rapu wāhi: locate (to)
raranga (te raranga haere i ...): to integrate
rārangi (he rārangi mahi whānui): range of activities
rārangi (ngā rārangi ingoa e piri ana ki ngā mahi kua whakaritea): rosters with allocated duties
rārangi arowhai: checklist
rārangi ingoa taetae mai o ngā tamariki: attendance record/register
rārangi kura: programme
rārangi take: agenda
rārangi taonga: asset register; inventory
rārangi whakamaunga atu i ...: list of priorities
raru: harm
raru (ētahi wāhi kei te raru): areas of concern
raru (ngā raru ka tau mai): penalties incurred (grave)
rātaka: diary
rato pai: serve well
ratonga (mahi ratonga): service sector
rāua tahi anō: both together
rauemi: media (materials)
rauemi ā-hanga: manufactured materials; resources
rauemi auaha: creative media
rauemi hanga noa iho nei: junk resources
rauhanga: facilities
rauhanga: resourceful
raupapa: organisation; to organise
raupapa mahi: school organisation
rautaki: methods; strategy
rawa: facilities
rawa (ngā rawa): furniture
raweke pūtea: to misappropriate
reanga rerekē: different age groups
rēhia (e rēhia ana): enjoy
rēhia (ngā mahi a Rēhia): performing arts
reira (kei reira ngā ...): available
reira (mā reira e whakatitina): that encourage
reka: appreciation
reka ki/ rawe ki ...: appreciate
reo kē: ESOL
rere (te rere o te wairua auaha): creative flow
rere rōnaki: run smoothly
rerekē (he rerekē ō rātou kaha, kore kaha hoki): different abilities and disabilities
rerekē (he rerekē): varied
rerenga kōrero: sentence
riki noa iho: nominal
ringarehe: trade; vocational
ripanga: table (maths)
ririki: younger (of children)
riro (e riro ana mā ... e ...): tend to
riro (e riro ana mā ngā kaiwhakaako e whakahaere): teacher directed
riro (e riro atu ana mā ... e whakatinana): action (are actioned by)
riro (ka riro mā te ... e ...): responsible for
riro (mai): obtain
rite (e rite ana ki ō rātou ake hiahia): satisfaction (to their satisfaction)
ritenga ako: learning habits
ritenga kore: unique
rohe (te rohe kāinga): geographical location
rohe (te rohe o te kōhanga): premises
rōnaki: sustained
rōnaki (kua rōnaki ngā mahi a ...): has functioned smoothly
rongo (ngā rongo o te ngākau): feelings
rongo-ā-waha: taste
roto (kei roto hoki ngā mōhiohio e pā ana ki ...): provide information on
roto (kei roto ngā ...): containing
roto (mā roto i ngā pūrongo ki ...): through reports to
rua onepū: sand pit
ruia (kua ruia he pātītī i runga): grassed
ruke noa: disposable
rumaki (te rumaki ki te reo Māori, ā hui atu ki ...): incorporate Maori language in
rūnanga (Te Rūnanga Pāremata): House of Representatives
runga (i runga anō i ngā whakahau a ...): pursuant to
runga (i runga i te (āwhina) o ...): with the (assistance) of
runga (i runga i te kōrerorero whānui): with consultation widespread
runga (i runga i te mōhio): informed
runga (ki runga anō ki tā te ... e whakarite ai): balancing the interests of
runga (mā runga i te ...): through
ruriruri: song, ditty, jingle