Māori to English U

A E I O U H K M N P R T W NG WH

U

ū (kei te ū ki ...): committed
uara: to respect; values
uaua (ka uaua): limited; restricted
uauatanga: difficulties
uauatanga (hei uauatanga tēnei mā ...): this is restrictive for
uauatanga (ngā uauatanga e pā ana ki te pānui): reading difficulties
uehā: prop, support
uehā (Te Uehā Mātātahi o Aoteroa): CYPFS
uiui: inquiry
ukauka (moni ukauka): cash
ukiuki: continuity
ūpoko kaupapa mahi: theme
uru (e uru ana ... ki ...): be a part of
uru (e uru atu ana ngā ... ki ...): address as part of
uru (kia kaua e uru mai he kōrero aukati i te ...): does not discriminate against
uru atu (ki): incorporate
uru ki roto: to include; participation
urukati: to restrict
urupare: respond
urupare (kōrero urupare): feedback
urupū: persevering
urutau: adaptable
urutomo: include
utaina (ka utaina he tino take ki runga ki ...): emphasis will be placed on
utauta: equipment
utu: fees
utunga: expenditure