Ngā Whakaaturanga

E matapaki ana tēnei pūrongo i ngā tūmomo āhuatanga, wāhanga rānei e whā, ā, e hāngai ana ēnei ki te rite o te kura, ki te whakatinanatanga rānei o Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori ki te kura.

Ka matapaki te wāhanga tuatahi i ngā āhuatanga o aua kura i noho rite papai mō Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori. Whai muri mai i tēnei, ko tētahi wāhanga e whakaraupapa ana i ngā wero ki ngā kura me ngā kura auraki katoa, i roto i tēnei āhuatanga o te whakawhanaketanga marautanga.

Ka whai muri mai, ko te matapakinga o ngā take e whai pānga ana ki te whakatinanatanga i Te Marautanga o Aotearoa (me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori) ki ngā kura e whakaako ana mā te reo Māori. Ko te āhuatanga e whai pānga ana ki ngā kura Te Aho Matua, e matapakina ana hoki.

Ka matapaki tētahi atu wāhanga i ngā whakaaturanga e pā ana ki te whakatinanatanga o Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori ki ngā kura me ngā kura auraki, i roto i te tau 2011. Ka matapaki anō hoki tēnei wāhanga i ngā take e hāngai pū ana ki te whakatinanatanga ki ngā kura auraki.

Ka āta whakamārama te wāhanga whakamutunga i ngā mātai take e toru, o ngā kura kua whai hua ki te whakapuaki i Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori.

2010: Te Whakariterite mō Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori

Tekau mā toru ngā kura me ngā kura auraki i arotakengia i te tau 2010, hei wāhanga tonu o tēnei pūrongo. I roto i aua kura, kāhore tēnei aromātai i whakahaerehia ki ngā kura e toru, nō te nui o ngā āwangawanga i tāutuhia ai i te wā o aua arotake, ā, i whai pānga aua take ki te kounga o te kāwanatanga me te whakahaeretanga o te kura.

Ko te katoa o ngā kura me ngā kura auraki tekau i whai wāhi ki tēnei aromātai, kua tīmata te whakariterite mō te whakapuakitanga o Te Marautanga o Aotearoa. E ono ngā kura i te tino noho rite, i te āta kōkiri rānei i te whakariterite, ā, e whā ngā kura kua tīmata i ētahi whakaritenga.

Te rite ki te whakatinana i Te Marautanga o Aotearoa ki ngā tūmomo kura

Kua rite ki te whakapuaki

1

E āta kōkiri ana i te whakariterite

5

Ētahi whakaritenga

4

Kāhore he whakaritenga

0

Mō Ngā Whanaketanga Rumaki Māori, e toru ngā kura me ngā kura auraki e āta kōkiri ana i te whakaritenga, he aronga nahanaha rānei, mō te whakatinanatanga. E ono ngā kura kua whakatutuki i ētahi whakaritenga, ā, kotahi anake te kura kāhore anō kia tīmata ki te whakarite mō te whakatinanatanga, i te wā o te arotake o taua kura.

Te rite ki te whakamahi i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori ki ngā tūmomo kura

E āta kōkiri ana i te whakariterite

2

He aronga nahanaha ki te whakarite

1

Ētahi whakaritenga

6

Kāhore anō ngā whakaritenga kia tīmata

1

Ngā āhuatanga o ngā kura me ngā kura auraki e āta rite ana: Te whakamahi i Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori

Ko ngā kura me ngā kura auraki i te āta rite, kua āta kōkiri rānei i ngā whakaritenga, hei whakapuaki i Te Marautanga o Aotearoa me te whakamahi i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori, e mau ana i ngā āhuatanga e whai ake nei:

 • te ārahitanga mātauranga o te kounga kairangi
 • i te whakapakari i ngā whakaritenga e whai hua kē ana
 • he nui te whai wāhitanga a te whānau me te iwi
 • te āheinga ki te whakaaro huritao mō te āhuatanga motuhake ki tā rātou marautanga
 • i whakapā atu ki te whakawhanaketanga ngaio, te tautoko ngaio hoki o te kounga kairangi.

He kaha ake te tūnga o ngā kura me ngā kura auraki e rite pai ana ki te whakatinana i Te Marautanga o Aotearoa, ki te whakamahi i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori, mai i te tau 2011.

Te ārahitanga mātauranga o te kounga kairangi

Ko te pakari o te ārahitanga mātauranga, hei ārahi i ngā tino whakarerekētanga, whakawhanaketanga hoki, mai i ngā kaupapa here, tae atu ki ngā mahinga ki ngā akomanga, tētahi tino āhuatanga o ngā kura me ngā kura auraki i te noho rite ki te whakatinana i Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori.

I whakaatu ngā kaiārahi o ngā kura me ngā kura auraki, i te ngākau nui ki te whakapiki i tō rātou māramatanga ki Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori. I hāngai pū tā rātou ārahitanga ki ngā whakaaro huritao o ngā kaimahi mō ngā whakaritenga me ngā tukanga o te wā, me tā rātou whakatau i ngā huarahi pai ki te whakahaere i ngā whakarerekētanga. Hei wāhanga tonu o tēnei tukanga, ka whai wāhi nui hoki ngā kaiārahi nei ki te tuitui i ngā hononga ki waenganui i ngā kaiako, te whānau, ngā kaiwhakamahuki, ngā tūmomo ratonga, me ngā iwi.

Ka whakatakoto ngā kaiārahi o ngā kura me ngā kura auraki i ngā tūmanako nui mō rātou anō, mō ā rātou kaimahi hoki. I whakapuakihia e rātou ngā tūmomo hua ka pupū ake pea i Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori, hei whakatairanga i te kounga o ngā akoranga mō ā rātou ākonga. I ākina e rātou ngā whakawhitinga kōrero ngaio, kaikini hoki ki waenganui i ngā kaiako, ki waenganui hoki i ngā whānau, hei tūhura i ngā huarahi ki a rātou ki te āta tautoko i ngā akoranga a ngā ākonga. Kua tīmata kē ngā whakaritenga o ā rātou ake marautanga ā-kura, i mua noa atu i ngā whakataunga mō te tau 2011, kia nui ake ai te aronga atu ki te whakarite i te whakamahinga o ngā whanaketanga.

Te whakapakari i ngā whakaritenga e whai hua kē ana

I ngā kura me ngā kura auraki i te āta rite, he tau anō hoki ngā tino tukanga kē mō te whakaako me te ako. Nā tēnei, he rite anō hoki ngā kaiārahi me ngā kaiako o ēnei tūmomo kura ki te arotake i te āhua o tā rātou whakamahinga i tēnā i mahi kētia ai, i ngā mahi rānei e whakamahia ana i taua wā tonu, me te tāutu me pēhea te whakatairanga ake anō i aua mahi mā te whakapuaki i Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori. He pakari ake hoki te mōhiotanga o ngā kura me ngā kura auraki e āta noho rite ana, ki te whai wāhitanga o ngā whanaketanga ki roto i Te Marautanga o Aotearoa.

Kua whakatutuki kētia e ēnei momo kura, te ahunga whakamua pai ki te tāutu i ō rātou tirohanga e pā ana ki te whakaako me te ako, ā, nā tēnei, ka whai aronga anō hoki mō te whakawhanaketanga o te marautanga. Ka hāngai hoki tēnei ki te tāutu i ngā matea whakawhanaketanga ngaio, tae atu hoki ki te rapu i ngā momo rauemi, taiao akoranga hoki ka hāpai ake pea i ngā akoranga a ngā ākonga. He pai hoki te tūnga o aua kura, aua kura auraki hoki ki te tātari i ā rātou whakaritenga o te wā, hei tāutu i ngā huarahi ki te whakamahine, te whakarerekē rānei i tā rātou aronga kē ki te marautanga, ehara i te mea me hoki anō ki te tīmatanga ki te whakawhanake i tētahi marautanga ā-kura, i tētahi pūkete rānei e pā ana ki te āhua o ngā ākonga ka puta i te kura.

Te whai wāhitanga nui a te whānau me te iwi

I ngā kura me ngā kura auraki i te āta rite, kua āta whakatakotohia ngā tukanga kia whai wāhi ai ngā whānau me ngā iwi. Ka whakapūmau tēnei i te tūnga o te whai wāhitanga o te whānau ki te kura, me te whai wāhitanga pea o te iwi me te hāpori whānui ki te waihanga me te whakapuakitanga o ngā wheako akoranga a ngā ākonga. Ko ngā hononga nei ki waenganui i ngā kura/kura auraki me ngā whānau, ka poipoia, ka whakapakaritia nā te waihanga me te whakawhanaketanga o te marautanga.

Nā te whakawhanake i tētahi marautanga ā-kura ka pupū ake te whai wāhitanga ki te arotake i ngā tukanga o te wā e hāngai ana ki te whai wāhi mārika a te whānau me te whakawhitiwhiti whakaaro ki a rātou. Hei tauira, i whakatutukihia e tētahi tumuaki, tāna ake rangahau i hāngai ai ki te whai huatanga o te kura ki te tahuri atu ki tō rātou whānau me te hāpori whānui, kia āta whakarite ai i te whai hua o te whai wāhitanga a te whānau, puta noa i ngā whakaakoranga me ngā akoranga.

Te whakanui i te horopaki me te āhuatanga motuhake o te kura

I ngā kura me ngā kura auraki i te āta rite, nā te wāhanga o Te Marautanga o Aotearoa e pā ana ki te pūkete mō te āhua o ngā ākonga ka puta i te kura, ka āta whakarite i te hāngaitanga tonu o tā rātou mahi whakawhanaketanga ki te āhuatanga me te horopaki motuhake o tō rātou kura. Ko ngā pūkete mō te āhua o ngā ākonga ka puta i ēnei kura, i ēnei kura auraki hoki, i āta whakapuaki i tēnā i ngākau nuitia ai e ngā whānau – ngā pūmanawa, ngā uaratanga, me ngā pūkenga ka hiahiatia e rātou mō ā rātou tamariki i te wehenga i te kura, i te roanga ake hoki o ō rātou oranga. Ka kite hoki ki ngā mātai take e whai ake nei, i ngā mahi a ētahi kura ki te whakanui i tā rātou horopaki, tā rātou kaupapa hoki.

I ngā kura me ngā kura auraki i te āta rite, i mārama ngā whānau me ngā hāpori o aua tūmomo kura, ka noho pūmau tō rātou āhuatanga motuhake ki ngā whakawhanaketanga katoa e hāngai ana ki Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori. I whakatutukihia e rātou tēnei āhuatanga, nā te whakapuaki i te āhuatanga motuhake o tō rātou kura, tō rātou kura auraki rānei, mā ngā wāhanga pērā i te tirohanga me te pūkete e pā ana ki te āhua o ngā ākonga ka puta i te kura. Ka kitea tēnei ki ngā kura me ngā kura auraki o ngā kaimahi e whakaaro kē ana ki te āhua o ngā wheako akoranga ki te whai pānga ki ngā wawata me ngā mōhiotanga o te iwi.

Te whakawhanaketanga ngaio me te tautoko ngaio

Ko ngā kura me ngā kura auraki i whai wāhi ai ki te tukanga e pā ana ki te whakaemi mōhiohio, i whakaatu i te pai o te māramatanga ki Ngā Whanaketanga Rumaki Māori me ngā tūmomo whai pānga pea ki ā rātou whakaritenga o te wā. Nā tēnei, ka whai whakaaro anō hoki rātou ki ā rātou ake whakaritenga, i runga anō i ngā take i tāutuhia ai mā te tukanga whakaemi mōhiohio. Ka whai pānga anō hoki tēnei ki te āwangawanga tonu ki ngā mātauranga rumaki reo Māori, mō ngā tūmomo huarahi, taputapu aromatawai hoki i tēnei wā, hei whakamahinga mā ngā kura me ngā kura auraki ki te whakatau i te āhua o te ahunga whakamua a ngā ākonga, me ā rātou whakatutukitanga, i runga anō i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori.

I te wā kāhore ngā kura me ngā kura auraki i te whai wāhi atu ki te tukanga whakaemi mōhiohio, i arahina e ngā kaiārahi o ngā kura ngā whakawhanaketanga o roto, ā, i whakapā atu ki te tautoko me ngā mōhiohio mā ā rātou ake hononga, mā ngā rauemi ā-ipurangi, me ngā whakawhitinga kōrerorero ki ngā ratonga me ngā kaiwhakamahuki. I āwhina tēnei i te rere pai o ngā mōhiohio ki ngā kaimahi me ngā whānau, hei hāpai i ngā whakaritenga mō Ngā Whanaketanga Rumaki Māori. Ko te kounga, te whai pānga hoki o ngā whakawhanaketanga ngaio i hāpai i te āheinga me te māia o ngā kaimahi ki te ahu whakamua tonu ki te whakamahi i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori, kaua ko te tatari noa kia kōkiri kē ngā kaiwhakahaere o waho i ngā whakawhanaketanga.

Ngā take i whai pānga ki te whakaritenga o ngā kura rumaki reo Māori me ngā kura auraki

I tāutuhia e te Tari Arotake Mātauranga ngā take i whai pānga ki te whakaritenga me te noho rite ki te whakapuaki i Te Marautanga o Aotearoa, me te whakamahi i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori. Ahakoa te rerekē haere o ngā wero, hei te mutunga he rite tonu mō ngā kura me ngā kura auraki kua iti noa kē te ahunga whakamua ki te whakariterite.

Te whakatinanatanga ngātahi i Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori

Ko te whakatau ki te whakapuaki i Te Marautanga o Aotearoa me te whakamahi iNgā Whanaketanga Rumaki Māori i te wā kotahi, mai i te marama o Hui-tanguru 2011, i whakatakoto i te tūmanako mō ngā kura me ngā kura auraki, ki te whakaraupapa i ngā āhuatanga matua mō te whakawhanaketanga. Ko ngā mahi mō aua kura, i hāngai ai ki:

 • te whakaoti i te pūkete e pā ana ki te āhua o te ākonga ka puta i te kura
 • te tahuri atu ki te whānau
 • te whakarite ki te whakapuaki i ngā pūrongo tuatahi ki ngā mātua me ngā whānau mā te reo ngāwari
 • te whakatakoto i ngā taumata i runga i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori
 • te pūrongo i runga anō i ēnei ki ngā pūrongo ā-tau.

Mō ētahi o ngā kura me ngā kura auraki, he uaua te whakatakoto i tētahi tino ara mō te whakawhanaketanga, nā te iti noa o ō rātou māramatanga, tā rātou whakapā atu rānei, ki ngā rauemi me ngā mōhiohio e hāngai pū ana ki Ngā Whanaketanga Rumaki Māori.

Hei āwhina i te whakatinanatanga ngātahi, mō ngā kura me ngā kura auraki i whakahāngai ake i te hōtaka ki te whakawhanake me te hāpai i ngā kaiārahi me ngā kaimahi o te kura, he pakari ake tā rātou whakariterite i Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori. Ka hāngai hoki tēnei ki te whakaōrite i ngā whai wāhitanga a ngā kaiwhakahaere o waho me ngā ārahitanga o roto, ki te whakarato i te tautoko tonutanga o ngā kaiako.

He mea tino nui te whai wāhitanga o ngā kaiārahi pērā i te tumuaki, ngā kaiwhakahaere matua, ngā kaiārahi rōpū, me ngā kaiako matua o te reo matatini me te pāngarau, inā koa, mō te whakapuakitanga i ngā mōhiohio e pā ana ki te ahunga whakamua me ngā whakawhanaketanga, hei whakapakari i ngā māramatanga ki Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori. Kei roto hoki i tēnei, ko te whakahonohono i Te Marautanga o Aotearoa ki tēnā e mahi kētia ana e te kura, ngā whakarerekētanga ki te hōtaka o te kura, o te kura auraki rānei, me te āta whakarite i ngā whai wāhitanga mō ngā kaimahi ki te whai i ngā whakawhanaketanga ngaio e tika ana.

Te whai pānga o ngā whakarerekētanga ā-roto

I te wā ka arotakengia, e toru ngā kura kua pāngia ki ngā tino wero ki te whakarite mō Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori. Ko te whakarerekē i ngā tūnga matua o ētahi kaimahi, ko te tokoiti rānei o ngā kaimahi mātanga, i pā tōraro ki te ahunga whakamua o ngā kura auraki, ngā kura hoki. I te arotakenga o tēnei kohinga kura, ka matua aro atu ki te whakatutuki i ngā āwangawanga i hāngai ai ki te kāwanatanga me te whakahaeretanga, kaua ki tā rātou whakawhanaketanga i te marautanga. I mōhio aua kura he mea nui ki te whakariterite i mua i te Hui-tanguru o 2011, engari, kīhai i whakarite tōtika mō Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori.

Hui-tanguru 2011: Te whakamahi i Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori

Ngā Kura Rumaki Reo Māori

I ngā Wāhanga 1, 2, me te 3 o 2011, i aromātai te Tari Arotake Mātauranga i te whānuitanga o ngā kura 14 e whakaako ana mā te reo Māori ki te whakapuaki i Te Marautanga o Aotearoa, me te whakatinana i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori. O ēnei kura, e whitu i te āta kōkiri i te whakapuakitanga o Te Marautanga o Aotearoa, e rua i te ahu pai ki te whakapuaki, e rua anō i te tīmata ki te whakapuaki, ā, e toru kāhore anō kia tīmata ki te whakapuaki.

Te whakapuaki i Te Marautanga o Aotearoa ki ngā kura i te tau 2011

E āta kōkiri ana i te whakapuakitanga

7

E ahu pai ana ki te whakapuaki

2

E tīmata ana ki te whakapuaki

2

Kāhore anō kia tīmata ki te whakapuaki

3

He iti ake te ahunga whakamua ki te whakamahi i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori. E toru ngā kura i te whakapuaki i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori, e rua i te ahu pai ki te whakamahi i tēnei tukanga, e toru i te tīmata ki te whakamahi i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori, ā, e ono kāhore anō kia tīmata ki te whakamahi i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori.

Te whakamahi i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori ki ngā kura i te tau 2011

E āta kōkiri ana i te whakamahinga

3

E ahu pai ana ki te whakamahi

2

E tīmata ana ki te whakamahi

3

Kāhore anō kia tīmata ki te whakamahi

6

O ngā kura rumaki reo Māori e iwa e āta kōkiri ana i te whakapuakitanga o Te Marautanga o Aotearoa, e ahu pai ana rānei ki te whakapuaki, e whā ngā kura Te Aho Matua, e rima ngā kura kua tautapaina te āhuatanga motuhake. Mō Ngā Whanaketanga Rumaki Māori, o ngā kura e āta kōkiri ana i te whakamahinga, e ahu pai ana rānei ki te whakamahi i ngā whanaketanga, e whā ngā kura kua tautapaina te āhuatanga motuhake, ā, kotahi te kura Te Aho Matua.

Ko ngā whakaaturanga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o ngā kura e āta rite ana ki te whakatinana i Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori i roto i te tau 2010, he rite hoki ki ngā whakaaturanga e pā ana ki te kura ka whakapuakihia ēnei hei te tau 2011. Ko ētahi o ngā tūmomo āhuatanga matua ki ngā kura e āta kōkiri ana i te whakapuakitanga, e ahu pai ana rānei ki te whakapuaki, ko:

 • te whai wāhitanga o ngā kaimahi ki te whānuitanga o ngā whakawhanaketanga ngaio
 • te whakaatu o te tumuaki me ngā kaimahi i te tino ngākau nuitanga ki te mahi ‘hei painga mō ngā ākonga’
 • te whakatinanatanga kē a te kura i te whānuitanga o te whai wāhitanga a te hāpori, me ngā whakawhitinga kōrero ki a rātou, hei wāhanga tonu o te tukanga whakawhanaketanga mō tāna marautanga ā-kura
 • te whai huatanga o te tuitui i te marautanga ā-kura me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori
 • te pūrongo a te kura ki te whānau, i runga i ngā whanaketanga, mā te whakamahi i ngā tūmomo aromatawai, pērā i te Pūkete Pānui Haere, te Poutama Tau, He Mātai Matatupu, me Te Reo Matatini
 • te whakaemi i te matawhānui o ngā mōhiohio ākonga, me te whakamahi i tēnei ki te arotake i runga i ngā taumata paetae.

Ko ētahi tauira o te whakaritenga pai ki ētahi o ngā kura, ko ngā whakawhitinga kōrero e kōkirihia ana e ngā ākonga, me te whakatakoto haere i ngā whāinga akoranga ki te taha o ngā ākonga me ngā mātua.

Ki ngā kura kua iti ake te ahunga whakamua ki te whakatinana i Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori, i whakaatu i ngā tūmomo wero, pērā i:

 • te kore whai wāhitanga ki ngā whakawhanaketanga akoranga ngaio e whai hua ana, ā, e pēnei ana i ētahi wā nā tō rātou noho tuawhenua atu
 • te uaua ki te whakatau ki roto i ō rātou hāpori, i tā rātou marautanga ā-kura.

I te nuinga o te wā:

 • e whakaaro tonu ana ēnei kura mō ngā whakatakotoranga tika ki te pūrongo ki ngā mātua
 • kāhore anō ēnei kura kia āta whakahono i Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori
 • e whakawhanake ana ēnei kura i tō rātou māramatanga ki ngā tūmomo taputapu aromatawai rumaki reo Māori. Hei pitopito kōrero, ki tā ētahi kura titiro, he whānui rawa, he pakeke rawa hoki ngā rauemi e pā ana ki te Pāngarau.

Mō ētahi kura e toru, ko tā rātou kore ahunga whakamua ki te whakapuaki i Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori, i hāngai ai ki te whakataunga a Te Rūnanga Nui o Ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa, kia noho wātea ngā kura Te Aho Matua i ngā tikanga ki te whakapuaki i Te Marautanga o Aotearoa, ki te whakamahi rānei i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori. I te wā kua whakaritea e tētahi kura Te Aho Matua kia kaua e whakapuaki i Te Marautanga o Aotearoa, kia kaua rānei e whakamahi Ngā Whanaketanga Rumaki Māori, kua tohua e te Tari Arotake Mātauranga tēnei āhuatanga ki te pūrongo arotake mō taua kura. I te tau 2011, i whakarato te Tāhuhu o te Mātauranga i tētahi pūtea mō ngā tau e toru, hei waihanga, hei whakawhanake hoki i tētahi marautanga mō ngā kura Te Aho Matua.

Ngā kura auraki e mau nei i ngā akomanga rumaki reo Māori

O ngā kura auraki e waru i arotakengia i te tau 2011, e ono ngā kura auraki i te whakatinana i Te Marautanga o Aotearoa, ā, kotahi i te whakatinana i te New Zealand Curriculum. Kāhore tētahi kura auraki i te whakatutuki i Te Marautanga o Aotearoa, i te New Zealand Curriculum rānei.

Te whakapuaki i Te Marautanga o Aotearoa ki ngā akomanga rumaki reo Māori, i te tau 2011

E āta kōkiri ana i te whakapuakitanga

2

E ahu pai ana ki te whakapuaki

4

E tīmata ana ki te whakapuaki

0

Kāhore anō kia tīmata ki te whakapuaki

1

E whakatinana ana i te New Zealand Curriculum

1

E whā o ēnei tūmomo kura, kei ngā tūmomo wāhanga o te whakamahinga o Ngā Whanaketanga Rumaki Māori, ā, kotahi anō i te whakamahi i te National Standards. E toru anō ngā kura kāhore i te whakamahi i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori, i ngā National Standards rānei.

Te whakamahi i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori

E āta kōkiri ana i te whakamahinga

2

E ahu pai ana ki te whakamahi

1

E tīmata ana ki te whakamahi

1

Kāhore anō kia tīmata ki te whakamahi

3

E whakamahi ana i ngā National Standards o te New Zealand Curriculum

1

I ngā kura auraki e whakarato ana i te mātauranga rumaki reo Māori, reo rua rānei, ētahi tino wero ki te whakahaere i ngā whakatau o ngā angamahi marautanga ā-motu e rua, me ngā whanaketanga, ngā taumata ā-motu hoki mō ēnei i roto i te reo matatini me te pāngarau. Ko te ārahitanga o te tukanga ki te whakawhanake me te whakatinana, i roto i te maha o ngā kura auraki nei, e kōkirihia ana e te kaiako matua o te akomanga rumaki reo Māori, me te iti noa o te āwhina mai i ētahi atu kaiārahi matua o te kura, nā te iti noa o tō rātou māramatanga ki ngā āhuatanga motuhake o Te Marautanga o Aotearoa.

I roto i ngā kura auraki e toru, he iti noa te māramatanga o ngā poari me ngā tumuaki ki te hononga ki waenganui i Te Marautanga o Aotearoa/Ngā Whanaketanga Rumaki Māori, me te New Zealand Curriculum/National Standards. I roto i ngā kura auraki e rua, he pōhēhē nō rātou me whakatinana ngā akomanga rumaki reo Māori i te New Zealand Curriculum me Te Marautanga o Aotearoa, me ngā National Standards, Ngā Whanaketanga Rumaki Māori hoki. Ki tētahi atu kura auraki, he akomanga rumaki reo Māori ngā akomanga katoa, ā, i te pōhēhē te whakamātau ki te whakatinana i te New Zealand Curriculum me ngā National Standards, nā te mea kāhore te tumuaki me te poari i mārama, ko Te Marautanga o Aotearoa hei whiringa mā rātou.

Ki tō te titiro o ngā tumuaki me ngā poari ki ngā kura auraki e rua, kāhore ngā hōtuku paetae mai i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori, e whai mana ana, pērā i ngā hōtuku ka puta i ngā aromatawai o ngā National Standards, inā koa, mō te reo matatini. Kāhore ēnei kura auraki i whakauru i ngā hōtuku o Ngā Whanaketanga Rumaki Māori ki ngā taumata o te kura, ki ngā pūrongo rānei e pā ana ki ngā paetae ākonga. He iti noa te māramatanga ki te manatanga o ngā taputapu aromatawai e hāpai ana i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori. Nā runga i ēnei whakaaro pōhēhē, he nui ake anō ngā mahi a ngā kaiako rumaki reo Māori, ā, ka whakaiti anō hoki tēnei i te tūnga o te kaupapa Māori, me te rumaki reo Māori.

Ki tētahi kura auraki, ahakoa te māramatanga, ko Te Marautanga o Aotearoa te marautanga anake hei whakamahi ki te akomanga rumaki, kāhore te poari me te tumuaki i aroturuki i ngā tūmanako kaupapa here o te akomanga rumaki reo Māori. Kāhore ngā kaupapa akoranga matua a te akomanga rumaki reo Māori i whakaurua ki te mahere rautaki a te kura auraki, ā, ka whenumi ngā hōtuku paetae o te akomanga rumaki reo Māori ki ngā hōtuku o ngā akomanga auraki.

Ki ētahi o ngā kura auraki, ka tino tautoko te poari me te tumuaki i ngā kaimahi ki ngā akomanga rumaki reo Māori, me te nui o ā rātou mahi ki te whakatutuki i ngā whakataunga e pā ana ki te marautanga me ngā aromatawai. I roto i ngā kura auraki e rua o ēnei, ka whai whakaarotanga ki Te Marautanga o Aotearoa i te whakawhanaketanga o te marautanga ā-kura, hei whakawhanake i te hāngaitanga o ngā marautanga ā-motu e rua, puta noa i te kura.

E tika ana, kia whakaratohia ngā rauemi tōtika, hei hāpai i ngā mahi, me te whakawhanake tonutanga e hiahia ana ki te whakatinana i Te Marautanga o Aotearoa, ā, ki te whakamahi i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori, ki ngā akomanga rumaki reo Māori, reo rua rānei ki ngā kura auraki. He mea nui - inā koa ki ngā taumata o te kāwanatanga me te ārahitanga o te kura – kia haere tonu te tautoko me ngā tohutohu, kia:

 • ū ai te pono me te koronga o Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori, i runga i ngā angamahi kē a te kura, me ngā tukanga i whakatinanahia ai mō te New Zealand Curriculum me ngā National Standards
 • whakarite ai i te noho rite o ngā kura ki te mārama ki ngā āhuatanga motuhake me ngā hua o ia marautanga, me ngā huarahi ki te whakahaere i ēnei hei hāpai, hei kōkiri hoki i ngā kaupapa matua e pā ana ki te mātauranga rumaki reo Māori
 • hāpai i ngā kaimahi o ngā akomanga rumaki reo Māori, reo rua rānei, ki te whakarato i ngā hōtaka akoranga o te kounga kairangi, inā koa, ki te poipoi i te whānuitanga o ngā āheinga reo o ngā ākonga ki ngā wāhanga rumaki reo Māori.

He tauira o ngā mahi pai

E whai ake nei, ko ngā mātai take e whakaatu ana i ngā whakaritenga pai, ki ngā arotake e toru a te Tari Arotake Mātauranga ki ngā kura me ngā kura auraki, i te tau 2010. I te noho rite, i te whakariterite rānei te whakatinanatanga o Te Marautanga o Aotearoa, me te whakamahinga o Ngā Whanaketanga Rumaki Māori ki ngā kura me ngā kura auraki nei. Ka āta kitea ki ēnei tauira, ngā tūmomo aronga kua whāia e ngā kura me ngā kura auraki, tae atu anō hoki ki ētahi wero i pā ki a rātou.

E whakatauira ana ngā mātai take i ngā tūmomo kura e toru i tohua ai ki tēnei pūrongo: arā, he kura ā-iwi, he kura kaupapa Māori Te Aho Matua, me tētahi kura auraki e whakarato ana i te mātauranga rumaki reo Māori.

Kura A – He Kura ā-Iwi

Ko Kura A tētahi kura kua tautapaina te āhuatanga motuhake, ā, e whakarato ana i te mātauranga rumaki reo Māori mō ngā ākonga o ngā Tau 1 ki te 15. Nā tōna iwi tonu a Kura A i whakatū ai, hei hāpai i te rere o te ara mātauranga mō tō rātou iwi. Kua tāutuhia e te whānau ngā mātāpono ka ārahi i a rātou, ā, e noho pūmau ana ēnei ki tā rātou aronga ki te whakaako me te ako hei kura ā-iwi. Ka whakamahi te kura i aua mātāpono hei pou here mō ngā taunekeneke me ngā whakahaerenga a ngā ākonga, ngā kaimahi, me te whānau, puta noa i te whānuitanga o ngā taumahi ki te kura me te hāpori whānui.

Mai i te tīmatanga, he pakari ngā hononga ki waenga i te koronga o Te Marautanga o Aotearoa, me ngā whakaritenga kē ki te kura. I te tīmatanga ki te whakawhanake i te marautanga ā-kura, he maringanui tō ngā kaiako ki te tae atu ki ngā huihuinga e whakahaerehia ana e tētahi kaiārahi matua o te Tāhuhu o te Mātauranga, ki te whakawhiti kōrero mō Te Marautanga o Aotearoa. I whakapai ngā kaiako me ngā kaiārahi o te kura i tō rātou māramatanga ki Te Marautanga o Aotearoa, ā, i kite rātou i te hāngaitanga pai o te tuhinga ki ngā tikanga o te kura, me ngā whāinga o te marautanga.

Ka āta kitea te whai wāhitanga nui o te whānau ki te kura. Nā tō rātou kaha ki te whai wāhi atu ki te kura, i whakawhanake, i whakapūmau hoki te whānau i ngā whakaritenga ki te whakapakari i tō rātou āheinga ki te whakarato i te āhua o te mātauranga e hāngai mārika ana ki tō rātou tirohanga mō te kura. He tino tūāpapa ngā mātāpono, mō te whakawhanaketanga o te marautanga ā-kura. Ka aro nui ki te whakarite i te noho pūmau o te kiko me te whakapuakitanga o tā rātou marautanga ā-kura, ki ngā mātāpono me te āhuatanga motuhake o te kura.

I whakapau kaha te whānau me ngā kaimahi ki te whakaiti ake i ngā wero ka pupū ake. Ko ētahi o ēnei, ko te poto o te wā ki te hui tahi hei rōpū kaimahi ki te whakamahere mō ngā wāhanga whakawhanaketanga matua, me te whai wā anō kia whai wāhi ai te whānau hei wāhanga tonu o te whakahaere i te whakaritenga mō Te Marautanga o Aotearoa, i roto i te wā kotahi.

He kura whakaemi mōhiohio tēnei mō Ngā Whanaketanga Pāngarau. He tino taonga ki a rātou te tautoko me ngā mōhiotanga o te Kaitakawaenga Reo Māori. Nā te whai wāhitanga ki te whakawhiti kōrero, whakaaro hoki mō ngā take e pā ana kiNgā Whanaketanga Rumaki Māori, i pupū mai te māramatanga ake ki te whai huatanga o ngā whanaketanga ki te hāpai i ngā akoranga a ngā ākonga.

I whakamahi ngā kaiako i ngā taputapu aromatawai rumaki reo Māori, hei aroturuki i ngā akoranga a ngā ākonga ki roto i te reo matatini me te pāngarau. Ko ētahi o ēnei ko te Poutama Tau, ko asTTle (Pāngarau), He Mātai Matatupu, me Pūkete Pānui Haere, He Manu Tuhituhi hoki, ko ngā taumata me ngā kōwae paetae e tika ana, me ngā mātāpono o te kura. Ko te mahi ka whai atu mā ngā kaiako, ko te whakawhanake tonu i tō rātou māramatanga, tā rātou whakamahinga hoki o ngā taputapu aromatawai o te wā, hei hāpai i te rere pai o Ngā Whanaketanga Rumaki Māori. Ahakoa tō rātou tū māia ki te whai huatanga o ā rātou mahinga i taua wā ki te whakapae hei kaiako mā te tika me te whai take, mō te ahunga whakamua me ngā whakatutukitanga o ngā ākonga, e hiahia tonu ana rātou ki te arotake anō i tēnei, i te tīmatanga o te kura ki te pūrongo i runga i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori i te tau 2011.

Kura E – He Kura Kaupapa Māori Te Aho Matua

E whakahaerehia ana a Kura B i runga i ngā mātāpono o Te Aho Matua. He kaha ngā hononga o ngā ākonga, te whānau, me ngā kaimahi ki te iwi o te kāinga. E tū ana te kura ki ngā whenua tuku iho, ā, he tino taiao tēnei mō ngā akoranga a ngā ākonga. He nui ngā tūmanako mō ngā putanga ki ngā ākonga. Ko te pūkete e puāwai ana, mō te āhua o te ākonga ka puta i te kura, i āta whakatauira i ngā wawata o te whānau, ā, i arotahi ki te whanaketanga me te pūmanawa o te katoa o te ākonga. I hāngai tēnei ki te whakaaro mō te mātauranga e whakapuakihia ana ki ngā mātāpono o Te Aho Matua.

Kua kōkirihia e te kura te whakariterite ki te whakatinana i Te Marautanga o Aotearoa, me te whakamahi i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori. Kua whai whakaaro nui ki te tukanga, me te arotake, te whakaraupapa, me te whakamahere mō Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori.

I whakaatuhia e te whānau o te kura te nui o te noho pūmau ki te hāpai i ngā ākonga ki te ako me te āta whakamahi i te reo Māori, ngā tikanga, me ngā kawa, i roto i ā rātou wheako akoranga. Ko te noho tahi o ngā kaumātua ki te kura, me te mōhiotanga e whakaratohia ana e te whānau me ngā kaimahi mō ngā ākonga, ka whakanui anō hoki i te ako mā ngā whakatupuranga.

I whakaatu te tumuaki i te kaha o te ārahitanga mātauranga, hei hāpai i tā rātou whakariterite. He mārama, he kohara, he ngākau nui hoki tana whakapuaki kōrero mō te pūkete o te āhua o ngā ākonga ka puta i te kura. Ka whai wāhi nui ia ki te whakaaetanga a te poari, ki ngā herenga ā-ture, matatika, tapatahi hoki ki te whakatutuki i ngā hanganga ture e pā ana ki Te Marautanga o Aotearoa me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori.

Ka tino whakapono te tumuaki, ko te whai wāhi mai o te whānau whānui, ka hāngai pū ki te tukanga ki te whakawhanake i tētahi marautanga ā-kura, me te whakapūmau i te ahunga whakamua. Ka ākina ngā mema o te whānau ki te tae atu ki ngā rā e whakawhanake ngaio ana ngā kaimahi, kia whai wāhi anō ai hoki rātou ki te whakawhanake i te marautanga ā-kura, me te ako i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori.

I tāutuhia e te kura, ko te wero ki te whakawhanake i tā rātou mātauranga ā-kura me te whakamahi hoki i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori, i āta whakatutuki paitia. E ai ki te tumuaki, me mōhio ngā kaiako ki ngā āhuatanga e noho matua ana ki ngā akoranga a ngā ākonga. Koia rā te tīmatanga mō te whakawhanaketanga o te marautanga ā-kura.

I te wā o tā rātou arotake, i te āta kōkiri te kura nei i āna whakaritenga ki te whakamahi i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori. Kua whakaratohia ngā whakangungu tonutanga, e ngā ratonga o waho. I mārama te poari me ngā kaimahi ki te whai wāhitanga matua o ngā whanaketanga ki Te Marautanga o Aotearoa. He pai hoki te tautoko o te poari, ngā kaimahi, me te whānau mō ngā mahi e tika ana ki te whakarite i ngā kaiako ki te whakamahi i ngā whanaketanga. I whai whakaaro te tumuaki me ngā kaiako, mō ngā huarahi pai ki te whakawhiti kōrero, te whakaemi, me te whakapuaki hoki i ngā mōhiohio ki ngā whānau, mō te ahunga whakamua o ā rātou tamariki, i runga i ngā whanaketanga.

He rautaki matawhānui tā te kura, i whakaraupapa i te aromatawai ki te pū o te katoa o ngā whakamaheretanga hōtaka, ngā whakaakoranga, me ngā akoranga. Ka whakamahi ngā kaiako i ngā taputapu aromatawai o te hāpori, o te motu hoki. Ka whakamahi rātou i ngā taputapu aromatawai ā-akomanga hei aromatawai i ngā tamariki i a rātou e ako ana, a muri atu hoki. Ko ētahi o aua taputapu, ko te mātakitaki, ko ngā whakawhitinga whakaaro, ko ngā whakamātau mā te pene me te pepa, ko ngā whakamātau ā-kōwae, ko te aromatawai o ngā ākonga takirua, ko te aromatawai whaiaro, ko ngā tauira o ngā mahi a ngā ākonga, ko ngā whakaaturanga, me ngā pukapuka mahi. I te tīmata rātou ki te whakamahi i ngā kitenga hei whakapae tōtika i ngā akoranga a ngā ākonga, me ō rātou whakawhanaketanga.

Kura I - He kura e whakarato ana i ngā akomanga rumaki reo Māori, me ngā akomanga e whakaakona ana mā te reo Pākehā

He kura tuawhenua a Kura C, ā, e ono ngā akomanga rumaki reo Māori, e whā ngā akomanga e whakaako ana mā te reo Pākehā. Ka wheako ngā ākonga i tētahi taiao e ahu mai ana i ngā mahi me tikanga Māori tuku iho. Kua whakatōpū te reo Māori me ngā tikanga Māori ki ngā āhuatanga katoa o te kura. Kua kapo ake te tirohanga o te kura ki te whakataukī a te kura e mea ana, ka noho rite ngā ākonga ki te whai wāhi nui hei uri, hei mema hoki o te iwi kāinga nei, me te wheako i te angitu ki te hāpori, ki te motu, ā, ki te ao whānui hoki. Nā tēnei, ka whakaatu ngā ākonga i te pakari o te tuakiri me te māia.

Mai i te arotake o mua a te Tari Arotake Mātauranga, kua mahi ngātahi te kura me tōna hāpori ki te whakawhanake i tētahi tirohanga, aronga hoki o te kura e rarawhi ana i ngā wawata o te whānau, ā, i hāpai i te āheinga me te pakari o te whai wāhitanga o te iwi kāinga. Ahakoa e whakarato ana te kura i ngā akomanga mā te reo Pākehā, mā te reo Māori hoki, ko te whāinga a te poari, ngā kaiārahi o te kura, me te hāpori, ko te whakarato i te marautanga kotahi ka taea te whakatinana ki ngā akomanga rumaki me ngā akomanga auraki hoki. Nā runga i tēnei, kua āta whai wā te kura ki te tūhura i te New Zealand Curriculum me Te Marautanga o Aotearoa, ā, i whakarite ki te whakamahi i Te Marautanga o Aotearoa hei whakawhanake i tētahi marautanga ā-kura ka hāngai nui ki te tuakiri motuhake o te hāpori me te iwi kāinga.

Ka noho pūmau te poari me te tumuaki ki te whakarite, kia noho ai te tukanga ki te whakawhanake i te marautanga ā-kura, hei mahinga ngātahi mā te katoa. Ko te kaiwhakahaere matua i te whakawhanaketanga o te marautanga ā-kura, nō te iwi kāinga, ā, kua mahi hoki hei kaiako i ngā tau kua pahure. He nui ngā mahi a te kaiwhakahaere ki te taha o te kura, ki te whakawhanake i tētahi whakamāramatanga matawhānui o te marautanga ā-kura, e hāngai ana ki ngā āhuatanga motuhake, rangatira hoki o te iwi kāinga. I whakapau kaha hoki te kaiwhakahaere ki te mahi ki te taha o ngā kaimahi, hei whakapiki ake i tō rātou māramatanga ki te iwi kāinga me te taiao, me ngā huarahi ki te whakatōpū i ēnei āhuatanga ki ngā hōtaka akoranga me ngā whakaritenga o te kura.

I whakanuia e tētahi rōpū kaumātua te whai pānga nui o te kura ki te whakarato i ngā whai wāhitanga mō ngā ākonga ki te ako i tō rātou iwi. Hui ai rātou i ia te wā, ā, ka tautoko, ka ārahi hoki rātou i te kaiwhakahaere me te kura. Ki tō rātou titiro, ka whai wāhi te marautanga ā-kura ki te noho pūmau o ngā mōhiotanga, ngā hītori, te reo, me te tuakiri motuhake o tō rātou iwi. He pai te tūnga o te kura ki te whakapuaki i tō rātou tirohanga mō tētahi marautanga ā-kura ka hāngai nui ki tō rātou iwi.

Ka aroturuki ngā kaiārahi o te kura i ngā whakawhanaketanga, hei āta whakarite i te hāngai tōtika o te marautanga ki te tuakiri motuhake o te iwi kāinga, me te whakarato anō hoki i ngā whai wāhitanga mō ngā ākonga ki te wheako me te tūhura i te ao whānui. He nui ō rātou tūmanako mō ngā whakatutukitanga me ngā mahi angitu a ngā ākonga, ā, ka whakapuakihia, ka kōrerohia hoki tēnei, puta noa i te kura. Ko te whānuitanga o ngā whakaritenga whakaako o te kounga pai ka kitea ki te kura katoa, ka whakanuia ngā akoranga a ngā ākonga.

Ka whai wāhi nui ngā kaiāwhina ki te hāpai i ngā hōtaka whakaako, akoranga hoki, me te whakawhanaketanga o te katoa o ia ākonga, me tōna waiora hoki, i roto i te horopaki Māori.

I hāpai te poari i ngā kaimahi ki te whakawhanake i tō rātou māramatanga, ā, ka whakarato hoki i ngā whai wāhitanga mō te haere tonutanga o ngā whakawhanaketanga ngaio. I whai wāhi te tumuaki me ngā kaimahi ki ngā whakawhanaketanga ngaio hei hāpai i tō rātou māramatanga ki Ngā Whanaketanga Rumaki Māori. Ko ngā kaiako katoa i roto i ngā akomanga rumaki, ka whai wāhi atu ki te whakawhanaketanga reo Māori, hei whakatairanga i te kounga o ngā whakaakoranga o te reo Māori.

Ka arotake tonuhia te hōtaka, hei āta whakarite i te whakatutukitanga o tēnei i ngā matea o ngā ākonga, me te whakariterite i a rātou ki te whakawhiti pai ki te kura tuarua.

I whakapau kaha ngā kaiako ki te whakamahi i ngā National Standards i te tau 2010, ā, kua whakawhanakehia e rātou te māramatanga pai ki Ngā Whanaketanga Rumaki Māori me ngā National Standards. I whakaritea e te kura, i hāngai ake Ngā Whanaketanga Rumaki Māori ki ā rātou ākonga ki ngā akomanga rumaki reo Māori, ā, ka whakamahi ngā akomanga auraki i ngā National Standards. I whai wā ngā kaiako ki te whakahāngai i Ngā Whanaketanga Rumaki Māori me ngā National Standards, kia riterite ai te tukanga, puta noa i te kura.