Glossary

Aotūroa light of day, nature
Aroha compassion, empathy, love
Atua gods, spiritual deities
Awhi embrace
Hapū sub tribe
Hariru shake hands
Hongi press noses
Hui meeting
Iwi tribe
Kaiako teacher
Kaiāwhina support staff
Karakia to pray, prayer
Kawa protocol
Kaumātua older or elderly generation
Kaupapa philosophy, purpose
Kia rere te reo let the language flow
Kōhanga reo whānau includes kaiako, kaiāwhina and whānau
Korahi dimensions
Kori tinana exercise
Kura school
Maiohatanga disposition, respect
Mana strength, influence, authority
Manaakitanga care, kindness, hospitality
Manawanui courage, determination
Marae meeting place
Mōteatea chant
Pākiki curious, inquisitive
Pou marker, stake, sign
Powhiri welcome
Pūrākau myths, legends
Purapura group or cluster of kōhanga reo in close proximity
Tamariki children
Tautoko support
Te ao Māori the Māori world
Te ao tūturu original world
Te ao whānui wider world
Teina younger brother (of a male), younger sisters (of a female), cousins (of same gender) of a junior line
Te Korowai Te Kōhanga Reo National Trust guidelines, cloak
Te reo Māori the Māori language
Tikanga Māori Māori practice
Tuakana elder brother (of a male), elder sister (of female), cousins (of same gender from more senior line)
Tūrangawaewae place where one belongs and feels strong a connection
Tūtohinga charter
Wānanga forum, conference, seminar
Whakapapa genealogy
Whānau related through lineage – immediate or extended relatives
Whanaungatanga relationships
Whare house, large space, dwelling