Communities of Learning | Kāhui Ako update

Te Whāriki - Awareness

Read about our evaluation of services' awareness of Te Whāriki 2017

Te whariki cover snip

Improvement in Action Te Ahu Whakamua

View our Improvement in Action Te Ahu Whakamua video collection

IIATAWA

Haukaetia ngā taonga tuku iho kia puāwai ai

Unearth our ancestral treasures so that we may prosper - the value of high quality Māori immersion education

Kohanga cover snip